175 câu bài tập Collocation có đáp án chi tiết bám sát đề thi chính thức – Mira Vân

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Tài liệu gồm 175 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên đề collocation có đáp án và giải thích chi tiết do Mira Vân biên soạn Trích từ tài liệu 1. If you don’t want your business to _______ bankrupt, avoid consulting those willing to step out on a limb. come       B. take                       C. go                              …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Xuân Mai – Hà Nội

Đề thi thử Tiếng Anh do trường THPT Xuân Mai thành phố Hà Nội tổ chức thi năm 2019 có đáp án để các bạn tham khảo. Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose syllable is stressed differently from the rest in …

80 Bài tập ngữ âm trích từ đề thi thử Tiếng Anh 2019

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Tài liệu bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên đề ngữ âm, chọn lọc từ các đề thi thử Tiếng Anh 2019 các trường THPT Chuyên và không Chuyên trên cả nước, tài liệu gồm bài tập có đáp án và giải thích chi tiết Trích từ tài liệu Part 1:  Mark the …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Sở Bắc Ninh

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 do sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh tổ chức thi, có đáp án để các bạn tham khảo Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the pronunciation of the underlined part in …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Chuyên Vinh lần 3

Đề thi thử Tiếng Anh năm 2019 do trường THPT Chuyên Đại Học Vinh tổ chức thi lần 3 có đáp án để các bạn tham khảo. Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 1: …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Chuyên Bắc Ninh lần 3

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh tổ chức thi lần 3 có đáp án và giải thích chi tiết, để thi có nhiều câu hỏi khó hay bám sát đề thi chính thức của bộ GD-ĐT. Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C, or D on your answer …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Chuyên Bắc Ninh lần 2

Đề thi thử Tiếng Anh năm 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh tổ chức thi lần 2 có đáp án và giải thích chi tiết 50 câu hỏi trắc nghiệm Trích đề thi Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following …