Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Sở Bắc Ninh

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 do sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh tổ chức thi, có đáp án để các bạn tham khảo Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the pronunciation of the underlined part in …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Chuyên Vinh lần 3

Đề thi thử Tiếng Anh năm 2019 do trường THPT Chuyên Đại Học Vinh tổ chức thi lần 3 có đáp án để các bạn tham khảo. Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 1: …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Chuyên Bắc Ninh lần 3

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh tổ chức thi lần 3 có đáp án và giải thích chi tiết, để thi có nhiều câu hỏi khó hay bám sát đề thi chính thức của bộ GD-ĐT. Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C, or D on your answer …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Chuyên Bắc Ninh lần 2

Đề thi thử Tiếng Anh năm 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh tổ chức thi lần 2 có đáp án và giải thích chi tiết 50 câu hỏi trắc nghiệm Trích đề thi Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following …

Mạo từ (lí thuyết + bài tập) – Mira Vân

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
 Tiếp tục loạt bài ngữ pháp do Mira Vân biên soạn, bài này sẽ ôn lại lí thuyết về Mạo Từ trong TIếng Anh, bạn sẽ nắm được định nghĩa, công thức, cách dùng, các trường hợp đặc biệt không dùng mạo từ, có bài tập kèm đáp án để mọi người luyện tập, phù hợp …

Đại từ nhân xưng – Tính từ sở hữu – Đại từ sở hữu – Đại từ tân ngữ – Đại từ phản thân (lí thuyết + bài tập)

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài đầu tiên – chuyên đề 1 trong loạt bài tổng hợp lí thuyết và bài tập các chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng cơ bản nhất, bài học về Đại từ nhân xưng – Tính từ sở hữu – Đại từ sở hữu – Đại từ tân ngữ – Đại từ phản thân, …

Từ vựng Tiếng Anh chủ đề Sự vận chuyển (transportation)

  Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề về sự vận chuyển (transportation) có bài tập kèm đáp án để các bạn luyện tập.   balloon /bəˈluːn/ (n) khinh khí cầu bicycle /ˈbaɪsɪkl/ (n) xe đạp boat /bəʊt/ (n) thuyền bus /bʌs/ (n) xe buýt bypass /ˈbaɪpɑːs/ (n) đường vòng car /kɑː(r)/ (n) xe ô …