600 Essential Words for the TOEIC – Sách luyện thi TOEIC

Kho tài liệu Tiếng Anh học cả đời không hết
600 Essential Words for the TOEIC 600 Essential Words for the TOEIC cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng cơ bản, giúp cho bạn hiểu rõ được ngữ cảnh thường gặp trong các bài thi TOEIC. Sách chia thành nhiều chương khác nhau, mỗi chương lại là những từ chuyên môn cụ thể cùng với các …