Danh từ dùng như tính từ (Nouns functioning as Adjectives)

danh-tu-dung-nhu-tinh-tu-tieng-anh
  Trong tiếng Anh, danh từ có thể được dùng như tính từ để bổ nghĩa cho danh từ khác. Các danh từ này thường được đứng trước từ mà nó bổ nghĩa và luôn ở dạng số ít (singular form) Ví dụ: We need some neww garden tools. (Chúng ta cần một số dụng cụ …

Vị trí của tính từ (Position of adjectives)

vi-tri-cua-tinh-tu-position-of-adjectives-tieng-anh
  Vị trí thuộc ngữ và vị trí vị ngữ Vị trí thuộc ngữ và vị trí vị ngữ (Attributive and predicative position) Vị trí thuộc ngữ Vị trí thuộc ngữ (attributive position): đứng trước danh từ. Ví dụ: The neww secretary doesn’t like me. (Người thư kí mới không thích tôi.) He is an intelligent …

Tính từ được dùng như danh từ (Adjectives used as nouns)

tinh-tu-duoc-dung-nhu-danh-tu-adjectives-used-as-nouns
  Một số tính từ có thể được dùng với the để nói về một nhóm người trong xã hội, nhất là nhưungx nhóm người có tình trạng quan hệ thể lực hoặc hoàn cảnh xã hội đặc biệt. Ví dụ: The blind (những người mù), the poor (những người nghèo), the old (nhưungx người già), …

Đại từ bất định (Indefinite pronouns)

Bài học về đại từ bất định (Indefinite pronouns) trong loạt bài ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, tìm hiểu về cách dùng, những đại từ bất định thường gặp như some,  any, none, something, anything,…, vị trí dùng trong câu, những chú ý khi sử dụng có ví dụ minh họa và bài tập có …

Đại từ phân bổ (Distribution pronouns)

Bài học lí thuyết đại từ phân bổ (distribution pronouns) trong loạt bài viết về ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, chúng ta sẽ được tìm hiểu về định nghĩa của đại từ phân bổ là gì, cách dùng của all, most, each, both, either, neither có ví dụ minh họa kèm theo, bài tập luyện …

Đại từ nghi vấn (Interrogative pronouns)

Trong bài học về Đại từ nghi vấn (Interrogative pronouns) mà Thích Tiếng Anh chia sẻ nằm trong loạt bài ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, chúng ta sẽ học về định nghĩa của đại từ nghi vấn, cách sử dụng trong các trường hợp khác nhau có ví dụ minh họa, bên cạnh đó có kèm …

Đại từ chỉ định (Demonstrative pronouns)

dai-tu-chi-dinh-demonstrative-pronouns-trong-tieng-anh
Nằm trong loạt bài ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản dành cho người mới bắt đầu, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đại từ chỉ định (Demonstrative pronouns) trong Tiếng Anh“. Bài này sẽ giúp bạn hiểu được định nghĩa, cách sử dụng và vị trí của this, that, these, those có ví dụ minh họa kèm …

Đại từ sở hữu (Possessive pronouns)

Tiếp tục với các bài lí thuyết ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đại từ sở hữu (Possessive pronouns) trong Tiếng Anh“. Bài viết có lí thuyết được trình bày chi tiết đầy đủ nhất các cấu trúc, cách dùng, vị trí…, có ví dụ minh họa cho kiến thức và …

Đại từ nhân xưng (personal pronouns)

dai-tu-nhan-xung-personal-pronouns-trong-tieng-anh
Tiếp nối loạt bài ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đại từ nhân xưng (personal pronouns) trong Tiếng Anh“. Bài viết sẽ đưa ra lí thuyết đầy đủ nhất, tìm hiểu định nghĩa, cách sử dụng kèm theo ví dụ minh họa cụ thể bên cạnh đó là bài tập có …