Đại từ nhân xưng – Tính từ sở hữu – Đại từ sở hữu – Đại từ tân ngữ – Đại từ phản thân (lí thuyết + bài tập)

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài đầu tiên – chuyên đề 1 trong loạt bài tổng hợp lí thuyết và bài tập các chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng cơ bản nhất, bài học về Đại từ nhân xưng – Tính từ sở hữu – Đại từ sở hữu – Đại từ tân ngữ – Đại từ phản thân, …

Từ vựng Tiếng Anh chủ đề Sự vận chuyển (transportation)

  Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề về sự vận chuyển (transportation) có bài tập kèm đáp án để các bạn luyện tập.   balloon /bəˈluːn/ (n) khinh khí cầu bicycle /ˈbaɪsɪkl/ (n) xe đạp boat /bəʊt/ (n) thuyền bus /bʌs/ (n) xe buýt bypass /ˈbaɪpɑːs/ (n) đường vòng car /kɑː(r)/ (n) xe ô …

Từ vựng Tiếng Anh chủ đề Âm Nhạc có bài tập ôn luyện

  Tổng hợp các từ vựng Tiếng Anh thông dụng chủ đề về Âm Nhạc (music), có bài tập để các bạn luyện tập ghi nhớ.     Từ vựng Phiên âm Từ loại Nghĩa accordion /əˈkɔːdiən/ (n) đàn xếp airplay /ˈeəpleɪ/ (n) phối khí album /ˈælbəm/ (n) tập hợp một số bài hát bass /beɪs/ …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Thăng Long Hà Nội lần 1

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 trường THPT Thăng Long thành phố Hà Nội  tổ chức thi lần 1 năm 2019, có đáp án và giải thích chi tiết 50 câu hỏi trắc nghiệm. Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Chuyên Thái Bình

Đề thi thử môn Tiếng Anh năm 2019 do trường THPT Chuyên Thái Bình tổ chức thi, đề thi có đáp án và giải thích 50 câu hỏi trắc nghiệm, theo cấu trúc đề thi mẫu của bộ GD-ĐT.   Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Sở GD-ĐT Bạc Liêu

Đề thi thử Tiếng Anh năm 2019 do sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liệu tổ chức thi dành cho các bạn học sinh 12 ôn thi THPT, đề thi bám sát cấu trúc đề thi mẫu của bộ GD-ĐT. Đề thi có đáp án và giải thích chi tiết 50 câu hỏi trắc nghiệm. Trích từ đề …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Sở GD-ĐT Bắc Giang

Thích Tiếng Anh chia sẻ đề thi thử Tiếng Anh năm 2019 do sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang tổ chức, mã đề 401. Đề thi thử môn Tiếng Anh có đáp án để các bạn tham khảo. Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Chuyên Vinh lần 2

Cập nhật đề thi thử mới từ các trường THPT năm 2019 môn Tiếng Anh, Thích Tiếng Anh gửi tới bạn đề thi thử Tiếng Anh trường Chuyên ĐH Vinh năm 2019 tổ chức lần 2 có đáp án 50 câu hỏi trắc nghiệm. Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C or D …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Sở GD-ĐT Hà Nội

Đề thi thử Tiếng Anh năm 2019 do sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức thi, đề thi mã 016, đề thi có đáp án để các bạn và thầy cô tham khảo, đề được đánh giá bám sát với đề thi chính thức của bộ GD-ĐT môn Tiếng Anh. Trích từ đề thi Mark the letter …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 trường Đai học Ngoại Ngữ Hà Nội lần 1

    Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 1:        A. bread                       B. dream                      C. cream                      D. clean Question 2:        A. dislikes                   B. exchanges               C. completes               …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 trường THPT Chuyên Hưng Yên lần 2

    Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other  three in the position of primary stress in each of the following questions Question 1.        A. emergency             B. corruption              C. fashionable             D. detergent Question 2.        A. executive                B. opposite                 …