Từ vựng Tiếng Anh chủ đề Trường Học

Từ vựng Tiếng Anh chủ đề Trường Học Các bạn tải bản PDF được trình bày tốt hơn, dễ học hơn, mình để ở cuối bài viết nhé  1 school skuːl  trường học 2 nursery school ˈnɜːsəri skuːl  trường mẫu giáo (2-5 tuổi) 3 primary school ˈpraɪməri skuːl  trường tiểu học (5-11 tuổi) 4 secondary school ˈsɛkəndəri skuːl  trường …

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Ăn Uống

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Ăn Uống
Các vật dụng: fork /fɔːrk/: nĩa spoon:  /spuːn/ muỗng knife: /naɪf/ dao ladle: /ˈleɪdl/ cái vá múc canh bowl: /boʊl/ tô plate:  /pleɪt/ đĩa chopsticks: /ˈtʃɑːpstɪkz/ đũa teapot: /ˈtiːpɑːt/ ấm trà cup: /kʌp/ cái tách uống trà glass:  /ɡlæs/ cái ly straw: /strɔː/ ống hút pitcher: /ˈpɪtʃər/ bình nước mug: /mʌɡ/ cái ly nhỏ có quai …

Tổng hợp tất cả tài liệu ôn thi TOEIC

luyen-sieu-tri-nho-tu-vung-tieng-anh-ban-moi-nhat
Tổng hợp tất cả tài liệu ôn thi TOEIC Thích Tiếng Anh tổng hợp lại tất cả các tài liệu TOEIC, sách TOEIC và đề thi ôn luyện TOEIC từ cơ bản đến nâng cao, Tất cả đều được tổng hợp lại đầy đủ và upload lên Google Drive, mọi người có thể add thêm vào drive của …