Hình thức so sánh đặc biệt (Special comparison)

  So sánh đồng tiến (càng … càng) Dạng so sánh đồng tiến với the …. The .. được dùng để diễn tả sự cùng thay đổi (tăng thêm hoặc giảm bớt về số lượng hoặc mức độ) của sự việc. Ví dụ: The older I get, the happier I am. (Càng lớn tuổi, tôi càng …

107 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 8 Life In The Future

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Tài liệu ôn tập chuẩn bị cho các đề kiếm tra, ôn thi Đại Học, tổng hợp các bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 8 bài Life In The Future theo chương trình SGK cũ, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và giải thích chi tiết, đầy đủ các chuyên đề …

109 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 9 Deserts

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Dành cho các bạn học  sinh lớp 12 ôn luyện kiến thức qua mỗi bài học trong chương trình SGK cũ, tài liệu tổng hợp các bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 9 bài Deserts bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và giải thích chi tiết từ cơ bản đến nâng …

108 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 10 Endangered Species

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 10 trong SGK cũ bài Edangered Species bao gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án và giải thích chi tiết từng câu hỏi, các câu hỏi được sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm nhiều chuyên đề Tiếng Anh, giúp bạn ôn …

106 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 7 Economic Reforms

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 7 biên soạn theo bài Economic Reforms với 100 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án và giải thích chi tiết theo chương trình SGK cũ. Ôn luyện kiến thức và phương pháp làm các dạng bài hiệu quả, chuẩn bị cho các kì thi Đại học …

105 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Chuẩn bị cho các bài kiểm tra, ôn thi Đại Học,  tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và giải thích chi tiết, biên soạn theo bài Future Jobs chương trình SGK cũ gồm các chuyên đề tìm từ phát âm khác, đọc …

104 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 5 Higher Education

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Tài liệu dành cho các bạn học sinh ôn luyện chuẩn bị cho các kì thi kiểm tra học kì, ôn thi Đại Học. Tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 5 tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và giải thích chi tiết, biên soạn bám sát bài Higher Education …

103 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School Education System

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 tổng hợp các các câu hỏi trắc nghiệm bài Shool Education System trong chương trình SGK Tiếng Anh cũ, bài tập bám sát theo unit gồm các chủ đề ngữ âm – trọng âm, ngữ pháp từ vựng và có đáp án giải thích chi tiết để bạn …

102 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 Ways of Socializing

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Tài liệu dành cho các bạn học sinh lớp 12 ôn luyện để làm tốt các đề kiểm tra, tài liệu tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 bài Ways of Socializing, được biên soạn theo chương trình SGK Tiếng Anh cũ, các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và giải thich chi …

101 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Cutural Diversity

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 2 bài Cutural Diversity  được biên soạn theo chương trình SGK cũ với 100 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và giải thích, giúp bạn ôn luyện kiến thức sau mỗi unit, chuẩn bị kiến thức cho các kì thi cũng như nắm lí thuyết và cách …

100 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 Home Life

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Tài liệu dành cho học sinh lớp 12 gồm các bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 Home Life, các câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh đều có đáp án và giải thích chi tiết, các câu hỏi được biên soạn theo chương trình SGK Tiếng Anh cũ theo các unit, bào gồm các chuyên …

So sánh hơn nhất (Superlative form)

so-sanh-hon-nhat-superlative-form-tieng-anh
Hình thức so sánh nhất của tính từ hoặc trạng từ được thành lập bằng cách Thêm –est vào sau tính từ hoặc trạng từ ngắn (short adj/ adv) hoặc tính từ có hai âm tiết tận cùng bằng –er, -ow, -ly, -le. Ví dụ: Thêm the most vào trước tính từ hoặc trạng từ dài …

Practical IELTS Strategies 4 Writing Task Two – Andrew Guilfoyle

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Thích Tiếng Anh chia sẻ “Practical IELTS Strategies 4 Writing Task Two “, bản PDF giúp các bạn giải đáp các câu hỏi liên quan đến phần thi viết IELTS và miêu tả cách cho điểm của kì thi IELTS. Phần Band descriptors, cuốn sách sẽ đưa cho bạn một bảng band core để bạn nắm được những yêu cầu để đạt được số điểm mục …

Phân biệt BE MADE OF, BE MADE FROM và BE MADE BY

phan-biet-difference-be-made-of-be-made-from-va-be-made-by
Từ MAKE đi với mỗi giới từ khác nhau lại mang nét nghĩa khác nhau, nên kể cả những người nắm khá chắc kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh đôi khi vẫn nhầm lẫn khi sử dụng. Bài viết hôm nay, Thích Tiếng Anh mang đến phân biệt (Difference) cụ thể và chi tiết nhất nghĩa …

So sánh bằng (Positive form)

sanh-bang-positive-form-trong-tieng-anh
    So sánh bằng là gì ? So sánh bằng (Positive form) là hình thức so sánh bằng được thành lập bằng cách thêm as vào trước và sau tính từ (adjective) hoặc trạng từ (adverb) Ví dụ: My hands were as cold as ice. (Tay tôi lạnh như đá.) Jane sings as well as her …

Trạng từ chỉ cách thức (Adverbs of manner)

trang-tu-chi-cach-thuc-trong-tieng-anh-adverbs-of-manner
Thích Tiếng Anh chia sẻ “Trạng từ chỉ cách thức trong Tiếng Anh (Adverbs of manner)”, giúp các bạn củng cố kiến thức một cách vững chắc về cách sử dụng, vị trí trong câu, dấu hiệu nhận biết, và ý nghĩa của các trạng từ. Đặc biệt, việc phân loại trạng từ và một số lưu …