Tính từ được dùng như danh từ (Adjectives used as nouns)

tinh-tu-duoc-dung-nhu-danh-tu-adjectives-used-as-nouns
  Một số tính từ có thể được dùng với the để nói về một nhóm người trong xã hội, nhất là nhưungx nhóm người có tình trạng quan hệ thể lực hoặc hoàn cảnh xã hội đặc biệt. Ví dụ: The blind (những người mù), the poor (những người nghèo), the old (nhưungx người già), …

Đại từ bất định (Indefinite pronouns)

Bài học về đại từ bất định (Indefinite pronouns) trong loạt bài ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, tìm hiểu về cách dùng, những đại từ bất định thường gặp như some,  any, none, something, anything,…, vị trí dùng trong câu, những chú ý khi sử dụng có ví dụ minh họa và bài tập có …

Đại từ phân bổ (Distribution pronouns)

Bài học lí thuyết đại từ phân bổ (distribution pronouns) trong loạt bài viết về ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, chúng ta sẽ được tìm hiểu về định nghĩa của đại từ phân bổ là gì, cách dùng của all, most, each, both, either, neither có ví dụ minh họa kèm theo, bài tập luyện …

Đại từ nghi vấn (Interrogative pronouns)

Trong bài học về Đại từ nghi vấn (Interrogative pronouns) mà Thích Tiếng Anh chia sẻ nằm trong loạt bài ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, chúng ta sẽ học về định nghĩa của đại từ nghi vấn, cách sử dụng trong các trường hợp khác nhau có ví dụ minh họa, bên cạnh đó có kèm …

Đại từ chỉ định (Demonstrative pronouns)

dai-tu-chi-dinh-demonstrative-pronouns-trong-tieng-anh
Nằm trong loạt bài ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản dành cho người mới bắt đầu, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đại từ chỉ định (Demonstrative pronouns) trong Tiếng Anh“. Bài này sẽ giúp bạn hiểu được định nghĩa, cách sử dụng và vị trí của this, that, these, those có ví dụ minh họa kèm …