Đại từ bất định (Indefinite pronouns)

Bài học về đại từ bất định (Indefinite pronouns) trong loạt bài ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, tìm hiểu về cách dùng, những đại từ bất định thường gặp như some,  any, none, something, anything,…, vị trí dùng trong câu, những chú ý khi sử dụng có ví dụ minh họa và bài tập có …

Đại từ phân bổ (Distribution pronouns)

Bài học lí thuyết đại từ phân bổ (distribution pronouns) trong loạt bài viết về ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, chúng ta sẽ được tìm hiểu về định nghĩa của đại từ phân bổ là gì, cách dùng của all, most, each, both, either, neither có ví dụ minh họa kèm theo, bài tập luyện …

Đại từ nghi vấn (Interrogative pronouns)

Trong bài học về Đại từ nghi vấn (Interrogative pronouns) mà Thích Tiếng Anh chia sẻ nằm trong loạt bài ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, chúng ta sẽ học về định nghĩa của đại từ nghi vấn, cách sử dụng trong các trường hợp khác nhau có ví dụ minh họa, bên cạnh đó có kèm …

Đại từ chỉ định (Demonstrative pronouns)

dai-tu-chi-dinh-demonstrative-pronouns-trong-tieng-anh
Nằm trong loạt bài ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản dành cho người mới bắt đầu, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đại từ chỉ định (Demonstrative pronouns) trong Tiếng Anh“. Bài này sẽ giúp bạn hiểu được định nghĩa, cách sử dụng và vị trí của this, that, these, those có ví dụ minh họa kèm …

Đại từ sở hữu (Possessive pronouns)

Tiếp tục với các bài lí thuyết ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đại từ sở hữu (Possessive pronouns) trong Tiếng Anh“. Bài viết có lí thuyết được trình bày chi tiết đầy đủ nhất các cấu trúc, cách dùng, vị trí…, có ví dụ minh họa cho kiến thức và …

Đại từ nhân xưng (personal pronouns)

dai-tu-nhan-xung-personal-pronouns-trong-tieng-anh
Tiếp nối loạt bài ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đại từ nhân xưng (personal pronouns) trong Tiếng Anh“. Bài viết sẽ đưa ra lí thuyết đầy đủ nhất, tìm hiểu định nghĩa, cách sử dụng kèm theo ví dụ minh họa cụ thể bên cạnh đó là bài tập có …

Phân biệt TRIP, JOURNEY và TRAVEL

phan-biet-difference-trip-journey-va-travel
Khi nói đến các chuyến đi, các từ như TRIP, JOURNEY, TRAVEL hẳn không ít lần khiến các bạn lúng túng trong việc lựa chọn để sử dụng. Hiểu được điều này, Thích Tiếng Anh gửi tới bạn bài viết phân biệt (difference) sự khác nhau giữa TRIP, JOURNEY, và TRAVEL đầy đủ và chi tiết …

Practical IELTS strategies 3 writing task one – Andrew Guilfoyle

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Thích Tiếng Anh chia sẻ “Practical IELTS Strategies 3 Writing Task  One” bản PDF là cuốn sách đầu tiên trong phần Viết IELTS. Nó được dành cho Writing Task 1. Viết là kỹ năng ‘hiệu quả’. Nó khác với đọc và nghe, nơi chúng ta nhận được thông điệp. Điểm đầu tiên để nhận ra là nó cho phép chúng ta kiểm soát thông điệp. Điểm thứ hai …

IELTS Speaking Success – Mike Wattie

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Thích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Speaking Success “. Cuốn sách này giải thích rõ ràng các loại câu hỏi và chủ đề khác nhau được yêu cầu cho cả ba phần của Bài thi Nói IELTS. Hướng dẫn từng bước được đưa ra về cách trả lời các loại câu hỏi khác nhau được hỏi …

31 High-scoring formulas to answer every IELTS speaking question

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Thích Tiếng Anh chia sẻ “31 High-Scoring Formulas to Answer Every IELTS Speaking Question” bản PDF là cuốn sách thực hành Speaking Skill được biên soạn bởi bộ ba tác giả: Johnathan, Oliver, Adrian. Với 31 cấu trúc đi kèm cả các hướng dẫn cách trả lời và các tips trong đề thi IELTS Speaking. Ngoài ra, tài …