Phân biệt ALTOGETHER và ALL TOGETHER

Mặc dù có cách phát âm giống nhau cũng như chỉ có một khác biệt nhỏ trong chính tả, ALTOGETHERALL TOGETHER có nhiều khác biệt và được sử dụng trong các trường hợp khác nhau. Để có thể phân biệt sự khác nhau giữa hai từ này, tránh nhầm lẫn khi sử dụng, Thích Tiếng Anh giới thiệu bài viết phân biệt (difference) giữa ALTOGETHERALL TOGETHER.

 

I/ PHÂN BIỆT VÀ CÁCH DÙNG

1. ALTOGETHER

 

Về mặt từ loại, ALTOGETHER là trạng từ, có thể đứng đầu, cuối câu, hoặc giữa 2 mệnh đề.

Xét về nghĩa, ALTOGETHER có 3 nét nghĩa chính

 

  • “Hoàn toàn” (completely, totally)

 

Ví dụ:

I’m not altogether sure what the answer is.

 

  • “Tổng cộng” (in total)

 

Ví dụ:

I have $5 in bills and $50 in coins. Altogether that makes $5.50.

 

  • “Nhìn chung” (in general or overall)

 

Ví dụ:

I spent the day at work, but altogether I really enjoyed my birthday.

 

2. ALL TOGETHER

 

Về mặt từ loại, ALL TOGETHER vừa là tính từ, vừa là trạng từ. Chúng ta có thể viết all together gần nhau, nhưng cũng có thể viết all…together tách rời.

Về nghĩa, ALL TOGETHER mang nghĩa

 

  • “Tất cả mọi người cùng nhau” (everybody together)

 

Ví dụ:

We all go to Mary’s house together.

 

  • “tất cả mọi thứ với nhau” (everything together)

 

Ví dụ:

It took me a while to pack my suitcase, but now everything I’m bringing is all together.
I’ve been busy getting everything all together for my presentation.

 

II/ BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Let’s go to the party (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER). I don’t want to arrive alone.
2. Our vacation was (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER) wonderful.
3. My family is going on a skiing trip (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER).
4. I don’t (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER) agree with you.
5. (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER), they think that this work is very important.
6. Can you put your books (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER)in this box?
7. Are your notes (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER), or are they in separate folders?
8. I am (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER) too tired to go out this evening.
9. I keep my makeup (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER) in my purse.
10. There’s a danger that when people lose their jobs they drop out (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER).
11. The first day we were (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER) it was like it never ended.
12. The movie was a bit long, but (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER) enjoyable.
13. It’s all right working with him, but living with him would be a different matter (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER).
14. Can you put your books (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER)in this box?
15. (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER) there were 38 people in the bus.
16. Put your clothes (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER)in one pile and I’ll wash them for you.
17. The government has simply ignored the problem (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER).
18. Can you put your books (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER)in this box
19. Some MPs want to abolish the tax (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER).
20. The book was €13.50 and the magazine was €5.25, so it was €18.75 (ALL TOGETHER/ ALTOGETHER).

 

ĐÁP ÁN

1. ALL TOGETHER 11. ALL TOGETHER
2. ALTOGETHER 12. ALTOGETHER
3. ALL TOGETHER 13. ALTOGETHER
4. ALTOGETHER 14. ALL TOGETHER
5. ALTOGETHER 15. ALTOGETHER
6. ALL TOGETHER 16. ALL TOGETHER
7. ALL TOGETHER 17. ALTOGETHER
8. ALTOGETHER 18. ALL TOGETHER
9. ALL TOGETHER 19. ALTOGETHER
10. ALTOGETHER 20. ALTOGETHER

 

Trên đây là những lưu ý phân biệt ALTOGETHER và ALL TOGETHER. Hi vọng bài viết phần nào hữu ích giúp các bạn phân biệt tránh nhầm lẫn khi sử dụng các từ này.

Vui lòng bình luận xuống bên dưới nếu có thắc mắc hoặc bổ sung. Ý kiến của bạn sẽ giúp Thích Tiếng Anh gửi tới các bạn những nội dung hoàn thiện và chất lượng nhất. 

 

Mira Vân _ Thichtienganh.com

Phân biệt ALTOGETHER và ALL TOGETHER
4.9 (9) votes