Phân biệt ON PURPOSE và BY CHANCE

Bài viết thuộc phần 25 trong serie 27 bài viết về Phân biệt từ-cặp từ dễ nhầm lẫn trong Tiếng Anh

Để giúp các bạn phân biệt (difference) giữa các từ ON PURPOSE  BY CHANCE, bài viết hôm nay Thích Tiếng Anh mang đến cho bạn các đồng nghĩa cũng như ví dụ sinh động để các bạn nhớ được những từ này một cách hệ thống nhất. Bài viết có bài tập vận dụngđáp án đi kèm.

I/ PHÂN BIỆT VÀ CÁCH DÙNG

 

ON PURPOSE BY CHANCE đôi khi khiến người dùng nhầm lẫn về nét nghĩa, nhất là khi đặt trong các đồng nghĩa của chúng. Tuy nhiên, nếu học hai từ này theo cụm, không quá khó để phân biệt.

 

ON PURPOSE: cố tình
BY CHANCE: vô ý

 

1. ON PURPOSE

 

ON PURPOSE mang nghĩa “cố tình, có chủ tâm”

Một vài đồng nghĩa của từ này có thể kể đến như: ON PURPOSE = purposely = consciously = deliberately = intentionally.

 

Ví dụ:

A few bidders inflated the prices on purpose.

He slammed the door on purpose.

I came here on purpose to see you.

 

2. BY CHANCE

 

BY CHANCE lại có nghĩa là “tình cờ, vô tình”.

 

Các thay thế khác của BY CHANCE là: By chance = by mistake = by accident = by coincidence = accidentally

Ví dụ:

They had met by chance at university and finished up getting married.
I bumped into her quite by chance in Oxford Street.
The pair met often — at first by chance but later by design.

 

II/ BÀI TẬP VẬN DỤNG

 1. I hope his family know it was an accident and not (ON PURPOSE/ BY CHANCE).
 2. But they’d had a thorough look through his life just to be sure and hit the jackpot entirely (ON PURPOSE/ BY CHANCE).
 3. Perhaps it is no more improbable than anything else that may happen (ON PURPOSE/ BY CHANCE) in this universe.
 4. You did that (ON PURPOSE/ BY CHANCE)., you cheeky little devil!
 5. Perhaps if it hadn’t happened so handily (ON PURPOSE/ BY CHANCE), he would have engineered a meeting.
 6. I didn’t do it (ON PURPOSE/ BY CHANCE)- it was an accident.
 7. Fortunately, just (ON PURPOSE/ BY CHANCE), I had an appointment the next day with my naturopath and told her what was happening.
 8. She seems to do these things (ON PURPOSE/ BY CHANCE).
 9. He did it (ON PURPOSE/ BY CHANCE), knowing it would annoy her.
 10. Are they doing it (ON PURPOSE/ BY CHANCE)? Probably not.
 11. Several years after they’d split up they met again (ON PURPOSE/ BY CHANCE) in Paris.
 12. Fire investigators believe the fire was set (ON PURPOSE/ BY CHANCE).
 13. He bought the jacket on a whim, having seen it (ON PURPOSE/ BY CHANCE) in a shop window.
 14. Its white fur looked unnatural, bleached (ON PURPOSE/ BY CHANCE), for a disguise
 15. Several years after they’d split up they met again (ON PURPOSE/ BY CHANCE) in Paris.
 16. He wasn’t the kind of bloke to do it (ON PURPOSE/ BY CHANCE).
 17. If I throw one up in the zone, it’s not (ON PURPOSE/ BY CHANCE).
 18. He bought the jacket on a whim, having seen it (ON PURPOSE/ BY CHANCE) in a shop window
 19. I don’t think he stepped on your toes (ON PURPOSE/ BY CHANCE).
 20. Fortunately, just (ON PURPOSE/ BY CHANCE), I had an appointment the next day with my naturopath and told her what was happening.

 

ĐÁP ÁN

1. ON PURPOSE 11. BY CHANCE
2. BY CHANCE 12. ON PURPOSE
3. BY CHANCE 13. BY CHANCE
4. ON PURPOSE 14. ON PURPOSE
5. BY CHANCE 15. BY CHANCE
6. ON PURPOSE 16. ON PURPOSE
7. BY CHANCE 17. ON PURPOSE
8 ON PURPOSE 18. BY CHANCE
9. ON PURPOSE 19. ON PURPOSE
10. ON PURPOSE 20. BY CHANCE

 

Trên đây là những lưu ý phân biệt ON PURPOSE và BY CHANCE. Hi vọng bài viết phần nào hữu ích giúp các bạn phân biệt tránh nhầm lẫn khi sử dụng các từ này.

Vui lòng bình luận xuống bên dưới nếu có thắc mắc hoặc bổ sung. Ý kiến của bạn sẽ giúp Thích Tiếng Anh gửi tới các bạn những nội dung hoàn thiện và chất lượng nhất. 

 

Mira Vân _ Thichtienganh.com

Phân biệt ON PURPOSE và BY CHANCE
4.9 (10) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Phân biệt BEEN TO và GONE TO Bài tiếp theo: Phân biệt BENEFIT, PROFIT và ADVANTAGE