ProS Ngữ pháp Tiếng Anh (tập 1) – cô Mai Phương

Tài liệu Tiếng Anh dành cho học sinh ôn luyện kì thi THPT Quốc Gia, Thích Tiếng Anh chia sẻ “ProS Ngữ pháp Tiếng Anh (tập 1) – cô Mai Phương” bản PDF. Sách ProS Ngữ pháp do cô Mai Phương biên soạn giúp ôn luyện nâng cao kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh theo cấu trúc đề thi mới (50 câu hỏi trắc nghiệm). Sách sẽ đưa ra lí thuyết các điểm ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng và sau đó là các bài tập trắc nghiệm bổ sung để các bạn ôn luyện lại kiến thức.

Các sách Tiếng Anh khác của cô Mai Phương:

Giới thiệu về sách:

 TẢI VỀ

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh chia sẻ “ProS Ngữ pháp Tiếng Anh (tập 1) – cô Mai Phương

ProS Ngữ pháp Tiếng Anh (tập 1) – cô Mai Phương
Đánh giá chất lượng bài viết !