>
Bạn chờ một chút nhé, bạn sẽ được tự động chuyển tới link https://player.fm/series/merriam-websters-word-of-the-day trong 15 giây nữa.