>
Bạn chờ một chút nhé, bạn sẽ được tự động chuyển tới link https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/turn_1 trong 15 giây nữa.