>
Bạn chờ một chút nhé, bạn sẽ được tự động chuyển tới link https://www.quora.com/No-pain-no-gain-Is-this-saying-appropriate-when-learning-English-Why trong 15 giây nữa.