Sách Tiếng Anh lớp 6 – Nguyễn Văn Lợi & Nguyễn Hạnh Dung

Bài viết thuộc phần 2 trong serie 4 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 6

 

Nằm trong bộ sách Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 6, Thích Tiếng Anh chia sẻ cuốn “Sách Tiếng Anh lớp 6 – Nguyễn Văn Lợi & Nguyễn Hạnh Dung“.

Tham khảo:

 

Sách Tiếng Anh lớp 6 - Nguyễn Văn Lợi & Nguyễn Hạnh Dung

 

 

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Sách Tiếng Anh lớp 6 – Nguyễn Văn Lợi & Nguyễn Hạnh Dung“, còn rất nhiều sách Tiếng Anh và tài liệu Tiếng Anh, các bạn tham khảo thêm nhé!

 

 

Sách Tiếng Anh lớp 6 – Nguyễn Văn Lợi & Nguyễn Hạnh Dung
3.3 (3) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 9 cơ bản và nâng cao Bài tiếp theo: Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 chương trình cũ