Serie tự học Part 5 TOEIC cơ bản

Bài viết thuộc phần 1 trong serie 19 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bản

Tìm hiểu về Part 5 TOEIC là gì ?

TOEIC dường như là một phần thiết yếu đối với mọi người trong cuộc sống, đặc biệt nó còn là điều kiện tiên quyết trong môi trường đại học về chuẩn đầu ra và tuyển dụng đầu vào trong công việc. Do đó, đối với nhu cầu tìm hiểu và học tập về Toeic đang tăng, đặc biệt là những băn khoăn về cấu trúc đề thi và cách học nhanh và hiệu quả phù hợp với mỗi người để đạt được kết quả tốt nhất, trước tiên bài viết sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn về Part 5 Toeic. Đây là một phần thi trên giấy gồm 40 câu về ngữ pháp và từ vựng dưới dạng điền từ vào câu. Bên dưới là tổng hợp các kiến thức bổ ích và chuẩn format thi về ngữ pháp.

Danh sách bài học

Phần 1: Cấu trúc câu (sentence structure) và kiến thức về từ loại (parts of speech)

Ôn tập kiến thức về cấu trúc câu và các từ loại trong Tiếng Anh

 1. Danh từ (NOUNS)
 2. Động từ (VERBS)
 3. Tính từ (ADJECTIVE)
 4. Trạng từ (ADVERBS)
 5. Bài tập về danh từ, động từ, tính từ, trạng từ 

Phần 2: Chuyên sâu về động từ – verbs

Ôn tập kiến thức liên quan tới động từ

 1. Thì động từ
 2. Câu bị động
 3. Động từ nguyên mẫu
 4. Danh động từ và động từ nguyên mẫu
 5. Phân từ

Phần 3: Mệnh đề quan hệ

Ôn tập về mệnh đề quan hệ

 1. Mệnh đề quan hệ
 2. Bài tập về mệnh đề quan hệ

Phần 4: Liên từ

Ôn tập về liên từ

 1. Liên từ
 2. Bài tập về liên từ

Phần 5: Giới từ

Ôn tập về giới từ

 1. Giới từ
 2. Bài tập về giới từ

Phần 6: Các câu hỏi về từ vựng thường gặp

Các câu hỏi về từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC có đáp án và giải thích chi tiết

 1. Các câu hỏi về từ vựng thường gặp trong TOEIC (phần 1)
 2. Các câu hỏi về từ vựng thường gặp trong TOEIC (phần 2)
 3. Các câu hỏi về từ vựng thường gặp trong TOEIC (phần 3)
 4. Các câu hỏi về từ vựng thường gặp trong TOEIC (phần 4)

Tổng kết

Serie tự học Part 5 TOEIC cơ bản
4.7 (6) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Bài tiếp theo: Danh từ trong TOEIC