Series: Học Part 5 TOEIC cơ bản

Bài tập về giới từ trong TOEIC

bai-tap-ve-gioi-tu-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 17 trong serie 19 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnThe University of New Mexico ranks …. the best in the nation when it comes to graduate programs in law, fine arts and medicine A. at B. among C. from D. in Đáp án B Giải thích: Lựa chọn giới …

Bài tập về liên từ trong TOEIC

bai-tap-ve-lien-tu-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 15 trong serie 19 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnTiếp tục loạt bài tự học Part 5 TOEIC, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Bài tập về liên từ trong TOEIC“. Bài này gồm các bài tập về liên từ, các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và giải …

Bài tập về mệnh đề quan hệ trong TOEIC

bai-tap-ve-menh-de-quan-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 13 trong serie 19 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnSau khi học lí thuyết về mệnh đề quan hệ, bài này Thích Tiếng Anh chia sẻ “Bài tập về mệnh đề quan hệ trong TOEIC“. Gồm các bài tập giúp bạn ôn tập về mệnh đề quan hệ, các …

Giới từ trong TOEIC

gioi-tu-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 16 trong serie 19 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnBài thứ 16 trong loạt bài tự học ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi TOEIC, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Giới từ trong TOEIC”. Trong bài này sẽ tìm hiểu về giới từ trong toeic là gì, các loại giới …

Serie tự học Part 5 TOEIC cơ bản

serie-tu-hoc-part-5-toeic-co-ban
Bài viết thuộc phần 1 trong serie 19 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnTìm hiểu về Part 5 TOEIC là gì ? TOEIC dường như là một phần thiết yếu đối với mọi người trong cuộc sống, đặc biệt nó còn là điều kiện tiên quyết trong môi trường đại học về chuẩn …

Liên từ trong TOEIC

lien-tu-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 14 trong serie 19 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnBài thứ 14 trong loạt bài tự học ngữ pháp TOEIC, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Liên từ trong TOEIC“. Bài này sẽ đưa ra lí thuyết định nghĩa về liên từ, các liên từ thường được sử dụng, cách …

Mệnh đề quan hệ trong TOEIC

menh-de-quan-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 12 trong serie 19 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnBài 12 trong loạt bài tự học Part 5 TOEIC, Thích Tiếng Anh cùng bạn tìm hiểu “Mệnh đề quan hệ trong TOEIC“, định nghĩa, cách sử dụng, các dạng của mệnh đề quan hệ, có ví dụ mình họa …

Danh động từ và động từ nguyên mẫu trong TOEIC

danh-dong-tu-va-dong-tu-nguyen-mau-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 10 trong serie 19 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnBài thứ 10 trong loạt bài học ngữ pháp TOEIC, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Danh động từ và động từ nguyên mẫu trong TOEIC“. Bài này chúng ta cùng tìm hiểu định nghĩa về danh động từ và động …

Động từ nguyên mẫu trong TOEIC

dong-tu-nguyen-mau-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 9 trong serie 19 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnTiếp tục bài thứ 9 trong loạt bài tự học Part 5 TOEIC, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Động từ nguyên mẫu trong TOEIC“, bài này sẽ tìm hiểu lí thuyết động từ nguyên mẫu, cách dùng và những từ …