Series: Học Part 5 TOEIC cơ bản

Giới từ trong TOEIC

gioi-tu-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 16 trong serie 17 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnTiếp tục Lí thuyết về giới từ trong TOEIC Các giới từ trong tiếng anh phân thành mất loại sau Giới từ chỉ thời gian after During Since At For Throughout Before From Foreward Behind In Until by on within …

Serie tự học Part 5 TOEIC cơ bản

serie-tu-hoc-part-5-toeic-co-ban
Bài viết thuộc phần 1 trong serie 17 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnTìm hiểu về Part 5 TOEIC là gì ? TOEIC dường như là một phần thiết yếu đối với mọi người trong cuộc sống, đặc biệt nó còn là điều kiện tiên quyết trong môi trường đại học về chuẩn …

Liên từ trong TOEIC

lien-tu-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 17 trong serie 17 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnLiên từ trong TOEIC là gì ? Liên từ là từ dùng để nối các từ loại, cụm từ hay mệnh đề Dùng loại liên từ này để nối những các từ loại hoặc cụm từ/nhóm từ cùng một loại …

Mệnh đề quan hệ trong TOEIC

menh-de-quan-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 14 trong serie 17 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnMệnh đề quan hệ trong TOEIC là gì ? Mệnh đề quan hệ hay còn được gọi là mệnh đề tân ngữ, nhằm cung cấp thông tin cho một danh từ ở mệnh đề chính thường bắt đầu bằng các …

Động từ nguyên mẫu trong TOEIC

dong-tu-nguyen-mau-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 12 trong serie 17 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnLí thuyết về động từ nguyên mẫu ( có to – Infitive ) Động từ nguyên mẫu có các vị trí như sau: Đầu tiên động từ nguyên mẫu có thể đứng đầu câu làm chủ ngữ Ví dụ: To …

Câu bị động trong TOEIC

cau-bi-dong-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 11 trong serie 17 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnLí thuyết câu bị động Câu bị động – Passive Voice Các cấu trúc câu bị động Active Passive Jane helps the boys The boys are helped by Jane Jane helped the boys The boys were helped by Jane Jane …

Thì của động từ trong TOEIC

thi-cua-dong-tu-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 10 trong serie 17 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnĐịnh nghĩa về thì của động từ trong TOEIC Động từ có 2 dạng Động từ “tobe” mang tính chất trạng thái: thì, là … to be không có thì tiếp diễn mà chỉ có thì đơn và hoàn thành. …