Series: Phân biệt từ-cặp từ dễ nhầm lẫn trong Tiếng Anh

10 Cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong Tiếng Anh

10_cap_tu_de_nham_lan_thichtienganhcom
Bài viết thuộc phần 2 trong serie 2 bài viết về Phân biệt từ-cặp từ dễ nhầm lẫn trong Tiếng Anh10 Cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong Tiếng Anh Trước hết, để phân biệt được các cặp từ, bạn phải biết rõ từ đó thuộc loại từ nào (danh từ, động từ, tính từ, giới …

Phân biệt ACCEPT với AGREE

Bài viết thuộc phần 1 trong serie 2 bài viết về Phân biệt từ-cặp từ dễ nhầm lẫn trong Tiếng AnhPhân biệt (to) ACCEPT với (to) AGREE Tiếp tục serie bài viết phân biệt các từ-cụm từ dễ ngây nhầm lẫn trong Tiếng Anh, bài này sẽ giúp chúng ta phân biệt sự khác nhau giữa …