Series: Tài liệu IELTS Listening

Lesson for IELTS Listening – New Oriental Education

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 8 trong serie 9 bài viết về Tài liệu IELTS ListeningThích Tiếng Anh chia sẻ “Lesson for IELTS Listening”. “Lesson for IELTS Listening” dạy các kỹ năng cần thiết để khai thác nhiều hơn các bài giảng đại học, bằng cách cải thiện kỹ năng chuẩn bị, hiểu biết và ghi chép. Thông …

Listening Strategies for the IELTS – Li Yabin

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 6 trong serie 9 bài viết về Tài liệu IELTS ListeningThích Tiếng Anh chia sẻ “Listening Strategies for the IELTS – Li Yabin” bản PDF + Audio. Kỹ năng nghe là bước cơ bản để thành công trong Luyện Nghe IELTS: điều đó là hiển nhiên! Nhưng nó không rõ ràng kỹ năng nghe …

Essential Listening for IELTS – Hu Min

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 2 trong serie 9 bài viết về Tài liệu IELTS ListeningThích Tiếng Anh chia sẻ “Essential Listening for IELTS” bản PDF + Audio là một tài liệu học chuẩn bị toàn diện cho phần thi nghe IELTS. Nó được thiết kế để nhắm mục tiêu một loạt các kỳ thi IELTS, từ những …

Road to IELTS – Britishcouncil

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 3 trong serie 9 bài viết về Tài liệu IELTS ListeningThích Tiếng Anh chia sẻ “Road to IELTS” bản PDF đầy đủ Audio là khóa học chuẩn bị cho Hội đồng Anh trực tuyến chính thức. Bạn sẽ nhận được tổng cộng 36 bài kiểm tra thực hành cá nhân với các phím trả …

Basic IELTS Listening – Li Ya Bin

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 1 trong serie 9 bài viết về Tài liệu IELTS ListeningThích Tiếng Anh chia sẻ “Basic IELTS Listening” bản PDF + Audio, chứa đựng những tiền đề nhất định như được thiết kế theo nội dung và định dạng của một đề thi IELTS thực thụ, cập nhật sát và chuẩn các kiểu …

English for Academic Study: Listening Course Book 2nd Edition

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần trong serie 9 bài viết về Tài liệu IELTS ListeningThích Tiếng Anh chia sẻ “English for Academic Study: Listening Course Book 2nd Edition” bản PDF + Audio. Phiên bản 2009 của EAS Listening đã được sửa đổi hoàn toàn để dễ sử dụng. Cũng như một định dạng mới, cuốn sách khóa học …