Series: Tài liệu IELTS Speaking

IELTS Maximiser Educational Book Speaking

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 6 trong serie 11 bài viết về Tài liệu IELTS Speaking“Thích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Maximiser Educational Book Speaking” được thiết kế chủ yếu cho các ứng cử viên nhằm đạt được điểm số 6 hoặc 7 trong bài thi IELTS, mặc dù các ứng cử viên có ý định đạt điểm …

IELTS Speaking Success – Mike Wattie

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 3 trong serie 11 bài viết về Tài liệu IELTS SpeakingThích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Speaking Success “. Cuốn sách này giải thích rõ ràng các loại câu hỏi và chủ đề khác nhau được yêu cầu cho cả ba phần của Bài thi Nói IELTS. Hướng dẫn từng bước được …

31 High-scoring formulas to answer every IELTS speaking question

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 4 trong serie 11 bài viết về Tài liệu IELTS SpeakingThích Tiếng Anh chia sẻ “31 High-Scoring Formulas to Answer Every IELTS Speaking Question” bản PDF là cuốn sách thực hành Speaking Skill được biên soạn bởi bộ ba tác giả: Johnathan, Oliver, Adrian. Với 31 cấu trúc đi kèm cả các hướng dẫn …

The Best Preparation for IELTS Speaking

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 2 trong serie 11 bài viết về Tài liệu IELTS SpeakingThích Tiếng Anh chia sẻ “The Best Preparation for IELTS Speaking”. Học viên Anh ngữ có thể thấy bài kiểm tra Nói IELTS rất khó khăn vì nó là một sự tương tác một-một giữa một ứng cử viên và một giám …

Pronunciation in Use FULL CD (Elementary, Intermediate, Advanced)

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 12 trong serie 11 bài viết về Tài liệu IELTS SpeakingBổ sung thêm tài liệu IELTS luyện kĩ năng phát âm, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Pronunciation in Use FULL CD (Elementary, Intermediate, Advanced)“. Bộ sách luyện phát âm Tiếng Anh chuẩn cho mọi trình độ từ cơ bản đến nâng cao, …

100 Đoạn hội thoại Tiếng Anh cơ bản hằng ngày

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 7 trong serie 11 bài viết về Tài liệu IELTS SpeakingNhằm giúp các bạn có những mẫu câu giao tiếp cơ bản, Thích Tiếng Anh chia sẻ bộ tài liệu “100 Đoạn hội thoại Tiếng Anh cơ bản hằng ngày“. Hi vọng với bộ tài liệu này, bạn có thể nắm được …

500 CÂU PHỎNG VẤN SONG NGỮ ANH – VIỆT (VIDEO-MP3-PDF)

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 10 trong serie 11 bài viết về Tài liệu IELTS Speaking500 CÂU PHỎNG VẤN SONG NGỮ ANH – VIỆT Thích Tiếng Anh chia sẻ tới bạn bộ 500 câu hỏi phỏng vấn song ngữ Anh – Việt . Cõ lẽ ai cũng đều có tâm lí lo lắng trong lần đầu tiên đi phỏng vấn …