Series: Tài liệu IELTS Writing

Practical IELTS Strategies 4 Writing Task Two – Andrew Guilfoyle

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 1 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “Practical IELTS Strategies 4 Writing Task Two “, bản PDF giúp các bạn giải đáp các câu hỏi liên quan đến phần thi viết IELTS và miêu tả cách cho điểm của kì thi IELTS. Phần Band descriptors, cuốn sách sẽ đưa cho bạn một bảng band …

Get Ready for IELTS WRITING – Fiona Aish

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 15 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingTrọn bộ “Collins Get Ready for IELTS” được thiết kế đặc biệt giúp người học ở trình độ pre-intermediate, tương đương với mức điểm từ 3- 4, đạt được các kĩ năng cần thiết nhằm nâng cao số điểm cao hơn. Dễ …

Practical IELTS strategies 3 writing task one – Andrew Guilfoyle

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 2 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “Practical IELTS Strategies 3 Writing Task  One” bản PDF là cuốn sách đầu tiên trong phần Viết IELTS. Nó được dành cho Writing Task 1. Viết là kỹ năng ‘hiệu quả’. Nó khác với đọc và nghe, nơi chúng ta nhận được thông điệp. Điểm đầu tiên để …

IELTS Answer Key (MAXIMISER) – Memarzadeh Alireza

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 9 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Answer Key (MAXIMISER)”, là một nguồn must- read được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của bài thi IELTS. Nó cung cấp đầy đủ các loại sách.Các tính năng chính của cuốn sách: cung cấp 360 mẫu viết và …

IELTS Master 5 Write Right – Julian Charles

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 11 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Master 5 Write Right – Julian Charles” giúp các bạn giải đáp các câu hỏi liên quan đến phần thi viết IELTS và miêu tả cách cho điểm của kì thi IELTS. Phần Band descriptors, cuốn sách sẽ đưa cho bạn …

IELTS Writing Task 1 & Task 2 – Simon Braveman

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 10 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Writing Task 1 & Task 2”. Sách hướng dẫn cách để chuẩn bị và viết 1 bài IELTS Writing Task 1 ( Academic Module) hoàn chỉnh và hiệu quả. Không giống như Task 2, theo nhiều cách nhìn nhận …

Ideas for IELTS Topics (Updated) – Simon

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 8 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “Simon.-Ideas for IELTS Topics (Updated)” giúp các bạn giải đáp các câu hỏi liên quan đến phần thi viết IELTS và miêu tả cách cho điểm của kì thi IELTS. Phần Band descriptors, cuốn sách sẽ đưa cho bạn một bảng …

Improve Your IELTS Writing Study Skills – Sam McCarter

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 7 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “Improve Your IELTS Writing Study Skills”. Cuốn sách chuẩn bị tập trung cho các kỹ năng viết của bài thi IELTS bao gồm hướng dẫn từng bước lý tưởng cho việc tự học, các kỹ thuật để củng …

The Best Preparation For IELTS Writing – Young Kim

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 6 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “The Best Preparation For IELTS Writing -Young Kim” cung cấp cho bạn đọc từng bước kiểm tra và luyện tập các dạng bài viết gặp trong kì thi IELTS Writing cùng những kĩ năng làm bài được giải …