Series: Tài liệu IELTS Writing

Collins Writing for IELTS – Anneli Williams

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 14 trong serie 21 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThich Tieng Anh chia sẻ cuốn sách “Collins Writing for IELTS” đặc biệt được thiết kế cho người học Tiếng Anh, hoặc có dự định tham gia kì thi tiếng Anh quốc tế IELTS, chứng minh bất kì ai học đều có …

15 Days Practice for IELTS Writing

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 21 trong serie 21 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “15 Days Practice for IELTS Writing”, cuốn sách tổng hợp 1 cách đầy đủ và thông minh các kỹ năng cần thiết để đạt điểm cao trong IELTS Writing. Cuốn sách không dạy bạn bằng cách cung cấp …

Practical IELTS Strategies 4 Writing Task Two – Andrew Guilfoyle

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 1 trong serie 21 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “Practical IELTS Strategies 4 Writing Task Two “, bản PDF giúp các bạn giải đáp các câu hỏi liên quan đến phần thi viết IELTS và miêu tả cách cho điểm của kì thi IELTS. Phần Band descriptors, cuốn sách sẽ đưa cho bạn một bảng band …

Get Ready for IELTS WRITING – Fiona Aish

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 15 trong serie 21 bài viết về Tài liệu IELTS WritingTrọn bộ “Collins Get Ready for IELTS” được thiết kế đặc biệt giúp người học ở trình độ pre-intermediate, tương đương với mức điểm từ 3- 4, đạt được các kĩ năng cần thiết nhằm nâng cao số điểm cao hơn. Dễ …

Practical IELTS strategies 3 writing task one – Andrew Guilfoyle

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 2 trong serie 21 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “Practical IELTS Strategies 3 Writing Task  One” bản PDF là cuốn sách đầu tiên trong phần Viết IELTS. Nó được dành cho Writing Task 1. Viết là kỹ năng ‘hiệu quả’. Nó khác với đọc và nghe, nơi chúng ta nhận được thông điệp. Điểm đầu tiên để …

IELTS Answer Key (MAXIMISER) – Memarzadeh Alireza

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 9 trong serie 21 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Answer Key (MAXIMISER)”, là một nguồn must- read được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của bài thi IELTS. Nó cung cấp đầy đủ các loại sách.Các tính năng chính của cuốn sách: cung cấp 360 mẫu viết và …

IELTS Master 5 Write Right – Julian Charles

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 11 trong serie 21 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Master 5 Write Right – Julian Charles” giúp các bạn giải đáp các câu hỏi liên quan đến phần thi viết IELTS và miêu tả cách cho điểm của kì thi IELTS. Phần Band descriptors, cuốn sách sẽ đưa cho bạn …

IELTS Writing Task 1 & Task 2 – Simon Braveman

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 10 trong serie 21 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Writing Task 1 & Task 2”. Sách hướng dẫn cách để chuẩn bị và viết 1 bài IELTS Writing Task 1 ( Academic Module) hoàn chỉnh và hiệu quả. Không giống như Task 2, theo nhiều cách nhìn nhận …

Ideas for IELTS Topics (Updated) – Simon

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 8 trong serie 21 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “Simon.-Ideas for IELTS Topics (Updated)” giúp các bạn giải đáp các câu hỏi liên quan đến phần thi viết IELTS và miêu tả cách cho điểm của kì thi IELTS. Phần Band descriptors, cuốn sách sẽ đưa cho bạn một bảng …