Series: Học Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Facebook

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Facebook
Bài viết thuộc phần 12 trong serie 17 bài viết về Học Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề  Tiếp tục các bài học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Facebook“.  Facebook users / ˈjuːz.əz / người dùng Facebook Social network / …

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề các giai đoạn trong cuộc đời

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề các giai đoạn trong cuộc đời
Bài viết thuộc phần 11 trong serie 17 bài viết về Học Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ ĐềThích Tiếng Anh chia sẻ loạt từ vựng theo chủ đề các giai đoạn trong cuộc đời, các bạn tham khảo học nhé! Birth –         /ˈbɝːθ/ngày chào đời   Newborn  /ˈnuː.bɔːrn/: sơ sinh   Toddler – /ˈtɑːd.lɚ/: em …