Series: Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề các giai đoạn trong cuộc đời

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề các giai đoạn trong cuộc đời
Bài viết thuộc phần 11 trong serie 17 bài viết về Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đềThích Tiếng Anh chia sẻ loạt từ vựng theo chủ đề các giai đoạn trong cuộc đời, các bạn tham khảo học nhé! Birth –         /ˈbɝːθ/ngày chào đời   Newborn  /ˈnuː.bɔːrn/: sơ sinh   Toddler – /ˈtɑːd.lɚ/: em …