Series: Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Thời Trang

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Thời Trang
Bài viết thuộc phần 14 trong serie 23 bài viết về Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề  Tiếp tục các bài học Tiếng Anh theo chủ đề, bài này Thích Tiếng Anh sẽ tổng hợp các bài “Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Thời Trang“   QUẦN ÁO: anorak: áo khoác có …

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Facebook

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Facebook
Bài viết thuộc phần 13 trong serie 23 bài viết về Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề  Tiếp tục các bài học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Facebook“.  Facebook users / ˈjuːz.əz / người dùng Facebook Social network / …

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Thời Trang

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Thời Trang
Bài viết thuộc phần 11 trong serie 23 bài viết về Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề  Tiếp tục loạt bài học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề, Thích Tiếng Anh giới thiệu “Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Thời Trang“. Cùng học nhé!   Xem thêm:  Học từ vựng Tiếng …

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Du Lịch

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Du Lịch
Bài viết thuộc phần 10 trong serie 23 bài viết về Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề  Nằm trong chuỗi bài học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề, Thích Tiếng Anh giới thiệu “Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Du Lịch“. Các bạn tham khảo nhé!   Xem thêm: Học từ …

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Bóng Đá

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Bóng Đá
Bài viết thuộc phần 9 trong serie 23 bài viết về Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề  Tiếp tục các bài học  từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề, Thích Tiếng Anh chia sẻ bài “Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Bóng Đá“. Xem thêm: Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ …

Học Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Khách Sạn

Học Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Khách Sạn-thichtienganh.commmm
Bài viết thuộc phần 6 trong serie 23 bài viết về Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đềHọc Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Khách Sạn Các bạn tải bản PDF được trình bày tốt hơn, dễ học hơn, mình để ở cuối bài viết nhé  Job advertisement: quảng cáo tuyển dụng Trade publication:  …

Từ vựng Tiếng Anh chủ đề Trường Học

Bài viết thuộc phần 5 trong serie 23 bài viết về Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đềTừ vựng Tiếng Anh chủ đề Trường Học Các bạn tải bản PDF được trình bày tốt hơn, dễ học hơn, mình để ở cuối bài viết nhé  1 school skuːl  trường học 2 nursery school ˈnɜːsəri skuːl  trường …

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Ăn Uống

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Ăn Uống
Bài viết thuộc phần 4 trong serie 23 bài viết về Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đềCác vật dụng: fork /fɔːrk/: nĩa spoon:  /spuːn/ muỗng knife: /naɪf/ dao ladle: /ˈleɪdl/ cái vá múc canh bowl: /boʊl/ tô plate:  /pleɪt/ đĩa chopsticks: /ˈtʃɑːpstɪkz/ đũa teapot: /ˈtiːpɑːt/ ấm trà cup: /kʌp/ cái tách uống trà glass: …