Series: Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề

Từ vựng tiếng anh theo chủ đề: chủ đề giáo dục

Từ vựng tiếng anh theo chủ đề chủ đề giáo dục
Bài viết thuộc phần 2 trong serie 23 bài viết về Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đềTừ vựng tiếng anh theo chủ đề: chủ đề giáo dục Cùng học tiếng anh theo chủ để với Thích Tiếng Anh 1. UNEDUCATED (adj): không được giáo dục ~> EDUCATE SB (v): giáo dục, dạy dỗ ai …

Từ vựng theo chủ đề: Từ vựng HOT trong giới trẻ

Bài viết thuộc phần 7 trong serie 23 bài viết về Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đềTừ vựng theo chủ đề: Từ vựng HOT trong giới trẻ flirt: thả thính speechless: cạn lời heartthrob: soái ca bullheaded kid: sửu nhi live on internet: sống ảo green-eyed monster: ghen ăn tức ở shoot the breeze: …

Từ vựng theo chủ đề: Từ vựng về Giáng Sinh – Christmas

Bài viết thuộc phần 3 trong serie 23 bài viết về Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đềTừ vựng chủ để Giáng Sinh  Christmas tree: Cây thông noel Holly: Cây nhựa ruồi Wreath: Vòng hoa Bell: Chuông Candy cane: Kẹo mút Elf: Chú lùn Santa Claus/Father Christmas: Ông già noel Chimney: Ống khói Sack/Bag: Túi …