Thẻ: cô Mai Phương

Thì hiện tại đơn (The Simple Tense)

Bài viết thuộc phần 45 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnCấu trúc (Form) Thể khẳng định (Affirmative form) Động từ chia ở hiện tại (V1– bare – infinitives) Ngôi thứ ba số ít, động từ thêm –s hoặc –es (thêm –es sau cá động từ tận cùng là o, …

ProS Ngữ Pháp Tiếng Anh (tập 2) – cô Mai Phương

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Tiếp tục là tài liệu Tiếng Anh dành cho các bạn học sinh lớp 11, lớp 12 đang chuẩn bị ôn luyện cho kì thi THPT Quốc Gia, nằm giúp ôn tập kĩ năng làm tốt các dạng bài trong đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc. Thích Tiếng Anh chia sẻ “ProS Ngữ Pháp Tiếng …

ProS Ngữ pháp Tiếng Anh (tập 1) – cô Mai Phương

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 149 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Tài liệu Tiếng Anh dành cho học sinh ôn luyện kì thi THPT Quốc Gia, Thích Tiếng Anh chia sẻ “ProS Ngữ pháp Tiếng Anh (tập 1) – cô Mai Phương” bản PDF. Sách ProS Ngữ pháp do cô Mai Phương …