Thẻ: Ngữ pháp Tiếng Anh

Đại từ trong TOEIC

dai-tu-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 5 trong serie 6 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnĐịnh nghĩa về đại từ (PRONOUNS) trong TOEIC Đại từ (Pronouns) chúng ta có thể thấy từ Noun ở trong chữ Pronoun, điều này thể hiện dại từ là từ thay thế cho một danh từ Trong tiếng Anh, có …

Trạng từ trong TOEIC

trang-tu-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 4 trong serie 6 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnĐịnh nghĩa về trạng từ trong TOEIC Trạng từ là từ hoặc cụm từ chỉ thời gian, địa điểm hoặc cách thức của hành động. Không phải câu nào cũng có. Chúng thương là các cụm giới từ (prepositional phrase), …

Tính từ trong TOEIC

tinh-tu-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 3 trong serie 6 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnĐịnh nghĩa về tính từ ( ADJECTIVE) Tính từ là từ chỉ tính chất, bổ nghĩa cho danh từ. Vị trí, chức năng, cách sử dụng tính từ trong TOEIC Tính từ đứng trước một danh từ để bổ nghĩa …

Động từ trong TOEIC

dong-tu-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 2 trong serie 6 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnĐịnh nghĩa về động từ (VERBS) trong TOEIC Động từ là từ chỉ hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Mọi câu đều phải có động từ. Động từ chia là 2 dạng chính: 1/ động từ “to be” …

Danh từ trong TOEIC

danh-tu-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 1 trong serie 6 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnĐịnh nghĩa về danh từ trong TOEIC Danh từ là một thành tối quan trọng trong cấu trúc S-V-O. Danh từ có chức năng là chủ ngữ (subjects), tân ngữ ( objects of verbs), bổ ngữ ( complements), và tân …

99 Bài tập trắc nghiệm ôn tập về các dạng đảo ngữ (inversion) trong Tiếng Anh có đáp án

100-de-thi-hoc-sinh-gioi-tieng-anh-lop-12-cac-tinh-tren-toan-quoc-co-dap-an
Bổ sung thêm một tài liệu Tiếng Anh về ôn tập các dạng bài đảo ngữ (Inversion) trong Tiếng Anh, Thích Tiếng Anh chia sẻ “99 Bài tập trắc nghiệm ôn tập về các dạng đảo ngữ trong Tiếng Anh chọn lọc có đáp án” bản PDF. Tài liệu sẽ đưa ra các bài tập trắc …