Thẻ: Ngữ pháp Tiếng Anh

Đại từ nhân xưng – Tính từ sở hữu – Đại từ sở hữu – Đại từ tân ngữ – Đại từ phản thân (lí thuyết + bài tập)

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 1 trong serie 7 bài viết về Lí thuyết và bài tập các chuyên đề Tiếng Anh cơ bản quan trọng - Mira VânBài đầu tiên – chuyên đề 1 trong loạt bài tổng hợp lí thuyết và bài tập các chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng cơ bản nhất, …

So sánh hơn nhất (Superlative form)

so-sanh-hon-nhat-superlative-form-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 36 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnHình thức so sánh nhất của tính từ hoặc trạng từ được thành lập bằng cách Thêm –est vào sau tính từ hoặc trạng từ ngắn (short adj/ adv) hoặc tính từ có hai âm tiết tận cùng bằng …

Phân biệt BE MADE OF, BE MADE FROM và BE MADE BY

phan-biet-difference-be-made-of-be-made-from-va-be-made-by
Bài viết thuộc phần trong serie 27 bài viết về Phân biệt từ-cặp từ dễ nhầm lẫn trong Tiếng AnhTừ MAKE đi với mỗi giới từ khác nhau lại mang nét nghĩa khác nhau, nên kể cả những người nắm khá chắc kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh đôi khi vẫn nhầm lẫn khi sử dụng. …

So sánh bằng (Positive form)

sanh-bang-positive-form-trong-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 35 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản    So sánh bằng là gì ? So sánh bằng (Positive form) là hình thức so sánh bằng được thành lập bằng cách thêm as vào trước và sau tính từ (adjective) hoặc trạng từ (adverb) Ví dụ: My …

Trạng từ chỉ cách thức (Adverbs of manner)

trang-tu-chi-cach-thuc-trong-tieng-anh-adverbs-of-manner
Bài viết thuộc phần 34 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnThích Tiếng Anh chia sẻ “Trạng từ chỉ cách thức trong Tiếng Anh (Adverbs of manner)”, giúp các bạn củng cố kiến thức một cách vững chắc về cách sử dụng, vị trí trong câu, dấu hiệu nhận biết, …

Trạng từ chỉ thời gian (Adverbs of time)

trang-tu-chi-thoi-gian-trong-tieng-anh-adverbs-of-time
Bài viết thuộc phần 33 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnThích Tiếng Anh chia sẻ “Trạng từ chỉ thời gian trong Tiếng Anh (Adverbs of time)”, giúp các bạn củng cố kiến thức một cách vững chắc về cách sử dụng, vị trí trong câu, dấu hiệu nhận biết, …

Trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency)

trang-tu-chi-tan-suat-adverbs-of-frequency-trong-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 2 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnThích Tiếng Anh chia sẻ “Trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency) trong Tiếng Anh”, giúp các bạn củng cố kiến thức một cách vững chắc về cách sử dụng, vị trí trong câu, dấu hiệu nhận biết, …

Trạng từ chỉ nơi chốn (Adverbs of place)

trang-tu-chi-noi-chon-trong-tieng-anh-adverbs-of-place
Bài viết thuộc phần 31 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnThích Tiếng Anh chia sẻ “Trạng từ chỉ nơi chốn trong Tiếng Anh (Adverbs of place)”, giúp các bạn củng cố kiến thức một cách vững chắc về cách sử dụng, vị trí trong câu, dấu hiệu nhận biết, …

So sánh hơn (Comparison form) trong Tiếng Anh

so-sanh-hon-comparison-form-trong-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 30 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnThích Tiếng Anh chia sẻ “So sánh hơn (Comparison form) trong Tiếng Anh”. Đây được coi là một phần ngữ pháp phức tạp bởi việc phân chia tính từ ngắn, tính từ dài để áp dụng đúng công thức …

Trạng từ quan hệ (Relative adverbs)

trang-tu-quan-he-relative-adverbs-trong-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 32 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnThích Tiếng Anh bổ sung kiến thức và cách dùng về “Trạng từ quan hệ (Relative adverbs) trong Tiếng Anh”, giúp các bạn hình thành những câu phức có tính liên kết chặt chẽ và kết nối các thành …