Thẻ: Tài liệu Tiếng Anh – Nguyễn Minh Hiền

161 Bài tập chức năng giao tiếp Tiếng Anh có đáp án chọn lọc từ các đề thi Tiếng Anh

chinh-phuc-bai-tap-tu-vung-tieng-anh-lovebook
Bài viết thuộc phần 4 trong serie 6 bài viết về Bài tập chọn lọc từ các đề thi Tiếng AnhTiếp tục là tài liệu dành cho học sinh lớp 10, lớp 11, lớp 12 ôn thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh. Thích Tiếng Anh chia sẻ “161 Bài tập chức năng giao tiếp Tiếng …

Các cấu trúc dạng động từ To V và V-ing thường gặp và những điểm cần chú ý – Nguyễn Minh Hiền

chinh-phuc-bai-tap-tu-vung-tieng-anh-lovebook
Bài viết thuộc phần 2 trong serie 2 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh do Nguyễn Minh Hiền soạnThích Tiếng Anh chia sẻ tài liệu về cấu trúc dạng động từ To V và V-ing do admin Nguyễn Minh Hiền biên soạn, tài liệu “Các cấu trúc dạng động từ To V và V-ing thường …

Bài tập điền từ vào đoạn văn có giải thích chi tiết – Nguyễn Minh Hiền (phần 1)

chinh-phuc-bai-tap-tu-vung-tieng-anh-lovebook
Bài viết thuộc phần 1 trong serie 2 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh do Nguyễn Minh Hiền soạn  Thích Tiếng Anh chia sẻ tài liệu luyện tập dạng bài điền từ vào đoạn văn trong đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh, tài liệu “Bài tập điền từ vào đoạn văn có giải …