Thẻ: Sách học Tiếng Anh

Get Ready for IELTS (Collins English for Exams)

the-official-cambridge-guide-to-ielts-students-book-with-answers-pdf-audio
Một bài tài liệu IELTS rất hay, phù hợp cho người mới bắt đầu ôn luyện thi IELTS, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Get Ready for IELTS (Collins English for Exams)“. Bộ tài liệu giúp bạn ôn luyện 4 kĩ năng IELTS Listening (nghe) – Speaking (nói) – Reading (đọc) – Writing (viết) một cách hiệu quả,cùng …