Thẻ: Tài liệu luyện thi IELTS

Tổng hợp COLLOCATION thường gặp – Cô Mai Phương

100-bai-tap-doc-hieu-tieng-anh-theo-chu-de-lop-12-co-dap
Tài liệu “Tổng hợp COLLOCATION thường gặp – Cô Mai Phương”  sau sẽ tổng hợp lại các collocation (thành ngữ) thông dụng thường gặp nhất, tài liệu được phân chia thành các collocation theo chủ đề, các collocation trong IELTS, giúp bạn học collocation một các hiệu quả nhất. Tài liệu rất hữu ích cho các …