Thẻ: Từ vựng Tiếng Anh

Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 12 (chương trình SGK mới)

tong-hop-tu-vung-tieng-anh-lop-12-chuong-trinh-sgk-moi
Bài viết thuộc phần 1 trong serie 2 bài viết về Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 6 đến 12 (chương trình SGK mới-cũ)Bài viết tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tất cả các bài (unit) gồm từ vựng, phiên âm, từ loại, nghĩa cùng với  các kiến thức cần nhớ như: các công thức, cấu trúc …

Tổng hợp tài liệu bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh theo chuyên đề có đáp án

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 72 trong serie 120 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Bài viết này, Thích Tiếng Anh tổng hợp lại toàn bộ tài liệu bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh được phân theo các chuyên đề gồm các chủ đề từ vựng – ngữ pháp, ngữ âm – trọng âm, đồng …

Bảng 1500 cụm động từ Tiếng Anh (phrasal verb) thông dụng thường gặp từ A – Z

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 44 trong serie 120 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Tài liệu Tiếng Anh tổng hợp gần 1500 cụm động từ (phrasal versb) thông dụng thường trong Tiếng Anh, Thích Tiếng Anh chia sẻ tài liệu “Bảng 1500 cụm động từ Tiếng Anh (phrasal verb) thông dụng thường gặp từ …