Tài liệu biến đổi câu – cô Mai Phương

Tài liệu tổng hợp các cấu trúc Tiếng Anh thông dụng thường gặp được sử dụng để áp dụng giải các bài tập biến đổi câu sao cho nghĩa không đổi trong Tiếng Anh, đây là một bộ tài liệu biến đổi rất hay dành cho các bạn học sinh lớp 6, lớp 9, lớp 12.  Và với “Tài liệu biến đổi câu” do cô Mai Phương biên soạn hi vọng sẽ cung cấp đầy đủ cấu trúc trong Tiếng Anh để bạn làm được dạng bài biến đổi câu tốt nhất.

Tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh khác:

Trích:

I/ – SENTENCE BUILDINGS (CÁC CẤU TRÚC CÂU HAY THI)

S + BE + ADJ + TO_INF……………

I am happy to see you here.

S + BE + ADJ + CLAUSE.

I’m sorry (that) you can’t come. (Tôi rất tiếc là bạn không thể đến được.)

S + BE/V + TOO + ADJ/ADV + (FOR + O) + TO_INF………..

(…quá …nên không thể…)

S + BE/V + ADJ/ADV + ENOUGH + (FOR + O) + TO_INF………

(…đủ……để làm gì…)

Tom is old enough to go to school. (Tom đủ tuổi để đi học)

IT + BE + ADJ + (FOR + O) + TO_INF………..

It is important for everybody to know English.

(Mọi người biết Tiếng Anh thì rất quan trọng)

IT + BE + ADJ + THAT _ CLAUSE.

It is splendid that you passed the exam.

IT + BE + ADJ + OF + O + TO_INF………..

It’s kind of you to help me. (Bạn thật tử tế khi đã giúp tôi)

IT + BE + ADJ + THAT + S + (SHOULD) + BARE INF……….

It’s necessary that we (should) study English regularly.

(Thật là cần thiết khi chúng ta học tiếng Anh thường xuyên)

IT WAS NOT UNTIL…………..THAT….. (Mãi cho đến…….mới…..)

It was not until midnight that the noise next door stopped.

(Mãi đến nửa đêm tiếng ồn trước nhà mới hết)

S + BE/GET + USED TO + N/V_ing (Quen với)

I am used to staying up late.

I am used to the heat because I have been living here for a long time.

S + USED TO + BARE INF (…đã từng…)

He used to have a long hair. (Anh ấy từng để tóc dài)

IT + TAKES/TOOK/WILL TAKE/ HAS TAKEN + (O) + TIME + TO_INF

(Ai đó mất bao nhiêu thời gian để làm gì)

It takes him thirty minutes to write a letter.

It took me two hours to repair the computer last night.

S + HAVE/GET + O(st) + PP……….. (Nhờ ai đó làm việc gì)

S + HAVE + O(so) + BARE INF….. = S + GET + O(so) + TO_INF

We are going to have/get our car repaired next week.

(Chúng tôi sẽ nhờ người sửa xe cho chúng tôi)

I have my brother repair my bike/ I get my brother to repair my bike.

(Tôi nhờ anh tôi sửa xe đạp cho tôi)

….SO + ADJ/ADV + THAT……… = ….SUCH + (A/AN) + ADJ + N + THAT………

(…..quá …….đến nỗi….)

The film was so good that I saw it three times. (bộ phim hay đến nỗi tôi đã xem nó 3 lần)

It was such a hard cake that he couldn’t eat it.

(Đó là một cái bánh rắn đến nỗi anh ấy không thể ăn được)

AFTER + S1 + PAST PERFECT + S2 + SIMPLE PAST

After I had entered the house, it began to rain. (Sau khi tôi vào nhà thì trời bắt đầu mưa)

S1 + V + THAT + S2 + (SHOULD) + BARE INF…..

We insist that a meeting (should) be held as soon as possible.

TẢI VỀ

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Tài liệu biến đổi câu – cô Mai Phương

Tài liệu biến đổi câu – cô Mai Phương
4 (1) vote