Chuyên mục: Tài Liệu IELTS

Practical IELTS Strategies 4 Writing Task Two – Andrew Guilfoyle

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 1 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “Practical IELTS Strategies 4 Writing Task Two “, bản PDF giúp các bạn giải đáp các câu hỏi liên quan đến phần thi viết IELTS và miêu tả cách cho điểm của kì thi IELTS. Phần Band descriptors, cuốn sách sẽ đưa cho bạn một bảng band …

Get Ready for IELTS WRITING – Fiona Aish

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 15 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingTrọn bộ “Collins Get Ready for IELTS” được thiết kế đặc biệt giúp người học ở trình độ pre-intermediate, tương đương với mức điểm từ 3- 4, đạt được các kĩ năng cần thiết nhằm nâng cao số điểm cao hơn. Dễ …

IELTS Maximiser Educational Book Speaking

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 6 trong serie 11 bài viết về Tài liệu IELTS Speaking“Thích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Maximiser Educational Book Speaking” được thiết kế chủ yếu cho các ứng cử viên nhằm đạt được điểm số 6 hoặc 7 trong bài thi IELTS, mặc dù các ứng cử viên có ý định đạt điểm …

Practical IELTS strategies 3 writing task one – Andrew Guilfoyle

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 2 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “Practical IELTS Strategies 3 Writing Task  One” bản PDF là cuốn sách đầu tiên trong phần Viết IELTS. Nó được dành cho Writing Task 1. Viết là kỹ năng ‘hiệu quả’. Nó khác với đọc và nghe, nơi chúng ta nhận được thông điệp. Điểm đầu tiên để …

IELTS Speaking Success – Mike Wattie

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 3 trong serie 11 bài viết về Tài liệu IELTS SpeakingThích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Speaking Success “. Cuốn sách này giải thích rõ ràng các loại câu hỏi và chủ đề khác nhau được yêu cầu cho cả ba phần của Bài thi Nói IELTS. Hướng dẫn từng bước được …

31 High-scoring formulas to answer every IELTS speaking question

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 4 trong serie 11 bài viết về Tài liệu IELTS SpeakingThích Tiếng Anh chia sẻ “31 High-Scoring Formulas to Answer Every IELTS Speaking Question” bản PDF là cuốn sách thực hành Speaking Skill được biên soạn bởi bộ ba tác giả: Johnathan, Oliver, Adrian. Với 31 cấu trúc đi kèm cả các hướng dẫn …

The Best Preparation for IELTS Speaking

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 2 trong serie 11 bài viết về Tài liệu IELTS SpeakingThích Tiếng Anh chia sẻ “The Best Preparation for IELTS Speaking”. Học viên Anh ngữ có thể thấy bài kiểm tra Nói IELTS rất khó khăn vì nó là một sự tương tác một-một giữa một ứng cử viên và một giám …

IELTS Preparation and Practice Listening and Speaking 3rd – Oxford

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 5 trong serie 12 bài viết về Tài liệu IELTS ListeningThích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Preparation and Practice Listening and Speaking” bản PDF + Audio được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của sinh viên chuẩn bị thi IELTS (International English Language Testing System). Cuốn sách trong loạt bài này …

Essay Writing For English Tests – Gabi Duigu

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 1 trong serie 1 bài viết về Tài liệu đề thi IELTSThích Tiếng Anh chia sẻ “Essay Writing for English Tests”  của Tác giả Gabi Duigu là một trong những quyển sách lí tưởng nhất cho việc học Writing, đặc biệt là cho các kì thi Toefl hay IELTS. Cuốn sách chứa đựng những đúc …

Lesson for IELTS Listening – New Oriental Education

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 8 trong serie 12 bài viết về Tài liệu IELTS ListeningThích Tiếng Anh chia sẻ “Lesson for IELTS Listening”. “Lesson for IELTS Listening” dạy các kỹ năng cần thiết để khai thác nhiều hơn các bài giảng đại học, bằng cách cải thiện kỹ năng chuẩn bị, hiểu biết và ghi chép. Thông …