Chuyên mục: Tài Liệu IELTS

Lectures Learn Academic Listening and Note Taking Skills – Jo Tomlinson

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 7 trong serie 12 bài viết về Tài liệu IELTS ListeningThích Tiếng Anh chia sẻ “Lectures Learn Academic Listening and Note-Taking Skills” bản PDF + Audio dạy các kỹ năng cần thiết để khai thác nhiều hơn các bài giảng đại học, bằng cách cải thiện kỹ năng chuẩn bị, hiểu biết và ghi …

Listening Strategies for the IELTS – Li Yabin

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 6 trong serie 12 bài viết về Tài liệu IELTS ListeningThích Tiếng Anh chia sẻ “Listening Strategies for the IELTS – Li Yabin” bản PDF + Audio. Kỹ năng nghe là bước cơ bản để thành công trong Luyện Nghe IELTS: điều đó là hiển nhiên! Nhưng nó không rõ ràng kỹ năng nghe …

Essential Listening for IELTS – Hu Min

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 2 trong serie 12 bài viết về Tài liệu IELTS ListeningThích Tiếng Anh chia sẻ “Essential Listening for IELTS” bản PDF + Audio là một tài liệu học chuẩn bị toàn diện cho phần thi nghe IELTS. Nó được thiết kế để nhắm mục tiêu một loạt các kỳ thi IELTS, từ những …

Improve your IELTS Listening and Speaking 6.0 – 7.5 – Joanna Preshous

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 4 trong serie 12 bài viết về Tài liệu IELTS ListeningThích Tiếng Anh chia sẻ “Improve your IELTS Listening and Speaking 6.0 – 7.5” bản đẹp PDF + Audio cung cấp một cách đầy đủ cho bạn những dạng bài luyện thi IELTS Listening và Speaking. Đặc biệt, tài liệu còn có thêm 2 …

Road to IELTS – Britishcouncil

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 3 trong serie 12 bài viết về Tài liệu IELTS ListeningThích Tiếng Anh chia sẻ “Road to IELTS” bản PDF đầy đủ Audio là khóa học chuẩn bị cho Hội đồng Anh trực tuyến chính thức. Bạn sẽ nhận được tổng cộng 36 bài kiểm tra thực hành cá nhân với các phím trả …

Basic IELTS Listening – Li Ya Bin

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 1 trong serie 12 bài viết về Tài liệu IELTS ListeningThích Tiếng Anh chia sẻ “Basic IELTS Listening” bản PDF + Audio, chứa đựng những tiền đề nhất định như được thiết kế theo nội dung và định dạng của một đề thi IELTS thực thụ, cập nhật sát và chuẩn các kiểu …

English for Academic Study: Listening Course Book 2nd Edition

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần trong serie 12 bài viết về Tài liệu IELTS ListeningThích Tiếng Anh chia sẻ “English for Academic Study: Listening Course Book 2nd Edition” bản PDF + Audio. Phiên bản 2009 của EAS Listening đã được sửa đổi hoàn toàn để dễ sử dụng. Cũng như một định dạng mới, cuốn sách khóa học …

IELTS Answer Key (MAXIMISER) – Memarzadeh Alireza

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 9 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Answer Key (MAXIMISER)”, là một nguồn must- read được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của bài thi IELTS. Nó cung cấp đầy đủ các loại sách.Các tính năng chính của cuốn sách: cung cấp 360 mẫu viết và …

IELTS Master 5 Write Right – Julian Charles

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 11 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Master 5 Write Right – Julian Charles” giúp các bạn giải đáp các câu hỏi liên quan đến phần thi viết IELTS và miêu tả cách cho điểm của kì thi IELTS. Phần Band descriptors, cuốn sách sẽ đưa cho bạn …