Chuyên mục: Tài Liệu IELTS

IELTS Writing Task 1 & Task 2 – Simon Braveman

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 10 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Writing Task 1 & Task 2”. Sách hướng dẫn cách để chuẩn bị và viết 1 bài IELTS Writing Task 1 ( Academic Module) hoàn chỉnh và hiệu quả. Không giống như Task 2, theo nhiều cách nhìn nhận …

Ideas for IELTS Topics (Updated) – Simon

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 8 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “Simon.-Ideas for IELTS Topics (Updated)” giúp các bạn giải đáp các câu hỏi liên quan đến phần thi viết IELTS và miêu tả cách cho điểm của kì thi IELTS. Phần Band descriptors, cuốn sách sẽ đưa cho bạn một bảng …

Improve Your IELTS Writing Study Skills – Sam McCarter

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 7 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “Improve Your IELTS Writing Study Skills”. Cuốn sách chuẩn bị tập trung cho các kỹ năng viết của bài thi IELTS bao gồm hướng dẫn từng bước lý tưởng cho việc tự học, các kỹ thuật để củng …

The Best Preparation For IELTS Writing – Young Kim

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 6 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “The Best Preparation For IELTS Writing -Young Kim” cung cấp cho bạn đọc từng bước kiểm tra và luyện tập các dạng bài viết gặp trong kì thi IELTS Writing cùng những kĩ năng làm bài được giải …

Top 10 Great Grammar for Great Writing – Keith S. Folse

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 5 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “Top 10 Great Grammar for Great Writing”. Cuốn sách bao gồm hướng dẫn chi tiết ngữ pháp giúp người học hiểu một cách thấu đáo cách sử dụng cấu trúc câu phù hợp khi viết; các bài tập …

Top 20 Great Grammar for Great Writing – Keith Folse

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 3 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “Top 20 Great Grammar for Great Writing”. Cuốn sách bao gồm hướng dẫn chi tiết ngữ pháp giúp người học hiểu một cách thấu đáo cách sử dụng cấu trúc câu phù hợp khi viết; các bài tập …

IELTS Advantage Writing Skills – Richard Brown

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 17 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Advantage Writing Skills”, cuốn sách được viết nhằm cung cấp cho những thí sinh học IELTS có  bản tóm lược định hình cách viết một bài essay hiệu quả trong Task 1  và Task 2 của Writing IELTS. …

Essential Writing For IELTS – Lin Lougheed

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 13 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ “Essential Writing For IELTS”. Những ai tham gia thi IELTS hẳn phải có nhu cầu đáng kể về từ vựng, để áp dụng trong nhiều tình huống và ngữ cảnh khác nhau. Cuốn sách này đem đến cho học …

 A Solution to Score 8.0 in IELTS Writing

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Bài viết thuộc phần 16 trong serie 19 bài viết về Tài liệu IELTS WritingThích Tiếng Anh chia sẻ chia sẻ “A Solution to Score 8.0 in IELTS Writing“. Dựa trên kinh nghiệm của giáo viên dạy writing IELTS lâu năm và là tác giả viết văn chuyên nghiệp, cuốn sách đã tập hợp các nguồn tài liệu …