Tài liệu ôn tập COLLOCATION cho kì thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh – Cô Nguyệt Ca

Nhằm cung cấp tài liệu để các bạn ôn tập câu hỏi kiểm tra kiến thức COLLOCATION (thành ngữ) trong bài thi Tiếng Anh. Thích Tiếng Anh chia sẻ “Tài liệu ôn tập COLLOCATION cho kì thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh – Cô Nguyệt Ca“. Tài liệu rất hay và sát với đề thi vì kiến thức được tổng hợp từ SGK Tiếng Anh.

Bộ tài liệu có đầy đủ lí thuyếtbài tập thực hành cho bạn ôn tập kiến thức đã học.

Tham khảo:

Các bạn tải về đầy đủ bộ lí thuyết và bài tập kèm theo nhé!

TẢI VỀ

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Tài liệu ôn tập COLLOCATION cho kì thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh – Cô Nguyệt Ca”

Tài liệu ôn tập COLLOCATION cho kì thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh – Cô Nguyệt Ca
5 (2) votes