Tài liệu ôn tập COLLOCATION cho kì thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh – Cô Nguyệt Ca

Bài viết thuộc phần 173 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Nhằm cung cấp tài liệu để các bạn ôn tập câu hỏi kiểm tra kiến thức COLLOCATION (thành ngữ) trong bài thi Tiếng Anh. Thích Tiếng Anh chia sẻ “Tài liệu ôn tập COLLOCATION cho kì thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh – Cô Nguyệt Ca“. Tài liệu rất hay và sát với đề thi vì kiến thức được tổng hợp từ SGK Tiếng Anh.

Bộ tài liệu có đầy đủ lí thuyếtbài tập thực hành cho bạn ôn tập kiến thức đã học.

Tham khảo:

Tải về175 câu bài tập Collocation có đáp án chi tiết chọn lọc

TẢI VỀ

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Tài liệu ôn tập COLLOCATION cho kì thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh – Cô Nguyệt Ca”

Tài liệu ôn tập COLLOCATION cho kì thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh – Cô Nguyệt Ca
5 (4) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 175 câu bài tập Collocation có đáp án chi tiết bám sát đề thi chính thức – Mira Vân Bài tiếp theo: 60 Câu bài tập tìm lỗi sai trích đề thi thử Tiếng Anh 2019