Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (lí thuyết + bài tập)

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành CNTT ” có đầy đủ lí thuyết kèm bài tập thực hành dành cho các bạn học Tiếng Anh chuyên ngành CNTT(Công nghệ thông tin).

Mình đã để cả file lí thuyết và bài tập, các bạn tải về học nhé!

 

Lí thuyết

Bài tập

 

 

Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (lí thuyết + bài tập)
Đánh giá chất lượng bài viết !