Chuyên mục: Tài liệu Tiếng Anh THCS

30 Đề thi ôn thi Tiếng Anh vào 10 năm 2019 có đáp án

Bài viết thuộc phần 5 trong serie 6 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 9Tài liệu gồm 30 đề thi thử Tiếng Anh dành cho các bạn lớp 9 ôn luyện vào 10 các trường chuyên và không chuyên, đề thi có đáp án tham khảo. Trích từ đề thi I. Choose the word …

Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 9 chương trình cũ

Bài viết thuộc phần 1 trong serie 6 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 9Trong bộ sách giáo khoa tiếng anh chương trình Trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9, Thích Tiếng Anh xin giới thiệu “Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 9 chương trình cũ”, có đầy đủ file PDF bản …

Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 chương trình cũ

Bài viết thuộc phần 3 trong serie 4 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 6Bổ sung thêm cho bộ SGK Tiếng Anh từ lớp 6 đến 12, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 chương trình cũ“, có đầy đủ file PDF bản đẹp và file nghe Audio. Sách …

Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 chương trình cũ

Bài viết thuộc phần 2 trong serie 2 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 8Trong bộ sách giáo khoa tiếng anh chương trình Trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9, Thích Tiếng Anh xin giới thiệu “Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 chương trình cũ”, bao gồm file PDF bản …

11 Bộ sách tham khảo Tiếng Anh lớp 7 hay chọn lọc

Bài viết thuộc phần 1 trong serie 1 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 7Bổ sung kho tài liệu Tiếng Anh dành cho các bạn học sinh lớp 7, Thích Tiếng Anh chia sẻ “11 Bộ sách tham khảo Tiếng Anh lớp 7 hay chọn lọc“. Gồm nhiều sách Tiếng Anh bản PDF các …

13 Bộ sách tham khảo Tiếng Anh lớp 8 hay chọn lọc

Bài viết thuộc phần 1 trong serie 2 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 8Bổ sung thêm kho tài liệu Tiếng Anh  dành cho các bạn học sinh lớp 8, Thích Tiếng Anh chia sẻ “13 Bộ sách tham khảo Tiếng Anh lớp 8 hay chọn lọc“. Tất cả sách Tiếng Anh bản PDF. …