Chuyên mục: Tài Liệu Tiếng Anh THPT

Lí thuyết và bài tập chuyên đề giới từ – Mira Vân

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 7 trong serie 7 bài viết về Lí thuyết và bài tập các chuyên đề Tiếng Anh cơ bản quan trọng - Mira VânGiới từ trong tiếng Anh rất đa dạng. Hiện có hơn 100 giới từ được sử dụng rộng rãi trong đời sống. Sau đây là bảng liệt kê một …

80 Bài tập đồng nghĩa trích đề thi thử Tiếng Anh 2019

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 178 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Tài liệu tổng hợp bài tập chọn từ đồng nghĩa trích từ đề thi thử Tiếng Anh các trường THPT Chuyên và khôn Chuyên trên cả nước, các câu hỏi trắc nghiệm có mức độ cơ bản và nâng cao …