Chuyên mục: Tài Liệu Tiếng Anh THPT

Đại từ nhân xưng – Tính từ sở hữu – Đại từ sở hữu – Đại từ tân ngữ – Đại từ phản thân (lí thuyết + bài tập)

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 1 trong serie 3 bài viết về Lí thuyết và bài tập các chuyên đề Tiếng Anh cơ bản quan trọng - Mira VânBài đầu tiên – chuyên đề 1 trong loạt bài tổng hợp lí thuyết và bài tập các chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng cơ bản nhất, …

107 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 8 Life In The Future

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 3 trong serie 166 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Tài liệu ôn tập chuẩn bị cho các đề kiếm tra, ôn thi Đại Học, tổng hợp các bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 8 bài Life In The Future theo chương trình SGK cũ, bao gồm các câu …

109 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 9 Deserts

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 2 trong serie 166 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Dành cho các bạn học  sinh lớp 12 ôn luyện kiến thức qua mỗi bài học trong chương trình SGK cũ, tài liệu tổng hợp các bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 9 bài Deserts bao gồm các câu …

108 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 10 Endangered Species

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 1 trong serie 166 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 10 trong SGK cũ bài Edangered Species bao gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án và giải thích chi tiết từng câu hỏi, các câu hỏi được sắp xếp …

106 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 7 Economic Reforms

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 5 trong serie 166 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 7 biên soạn theo bài Economic Reforms với 100 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án và giải thích chi tiết theo chương trình SGK cũ. Ôn luyện kiến thức và …

105 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 6 trong serie 166 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Chuẩn bị cho các bài kiểm tra, ôn thi Đại Học,  tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và giải thích chi tiết, biên soạn theo bài …