Chuyên mục: Tài Liệu Tiếng Anh THPT

102 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 Ways of Socializing

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 11 trong serie 165 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Tài liệu dành cho các bạn học sinh lớp 12 ôn luyện để làm tốt các đề kiểm tra, tài liệu tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 bài Ways of Socializing, được biên soạn theo chương trình …

101 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Cutural Diversity

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 10 trong serie 165 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 2 bài Cutural Diversity  được biên soạn theo chương trình SGK cũ với 100 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và giải thích, giúp bạn ôn luyện kiến thức sau mỗi …

100 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 Home Life

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 12 trong serie 165 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Tài liệu dành cho học sinh lớp 12 gồm các bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 Home Life, các câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh đều có đáp án và giải thích chi tiết, các câu hỏi được …

50 Bài tập 12 thì trong Tiếng Anh có đáp án

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 18 trong serie 165 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Bổ sung thêm cho kho bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh theo chuyen đề, Thích Tiếng Anh chia sẻ “50 Bài tập 12 thì trong Tiếng Anh có đáp án“, giúp bạn ôn luyện lại kiến thức về các thì …