Chuyên mục: Tài Liệu Tiếng Anh THPT

Mạo từ (lí thuyết + bài tập) – Mira Vân

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 4 trong serie 6 bài viết về Lí thuyết và bài tập các chuyên đề Tiếng Anh cơ bản quan trọng - Mira Vân Tiếp tục loạt bài ngữ pháp do Mira Vân biên soạn, bài này sẽ ôn lại lí thuyết về Mạo Từ trong TIếng Anh, bạn sẽ nắm được định …

Đại từ nhân xưng – Tính từ sở hữu – Đại từ sở hữu – Đại từ tân ngữ – Đại từ phản thân (lí thuyết + bài tập)

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 1 trong serie 6 bài viết về Lí thuyết và bài tập các chuyên đề Tiếng Anh cơ bản quan trọng - Mira VânBài đầu tiên – chuyên đề 1 trong loạt bài tổng hợp lí thuyết và bài tập các chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng cơ bản nhất, …

107 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 8 Life In The Future

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 6 trong serie 179 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Tài liệu ôn tập chuẩn bị cho các đề kiếm tra, ôn thi Đại Học, tổng hợp các bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 8 bài Life In The Future theo chương trình SGK cũ, bao gồm các câu …

109 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 9 Deserts

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 5 trong serie 179 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Dành cho các bạn học  sinh lớp 12 ôn luyện kiến thức qua mỗi bài học trong chương trình SGK cũ, tài liệu tổng hợp các bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 9 bài Deserts bao gồm các câu …