Chuyên mục: Tài Liệu Tiếng Anh THPT

108 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 10 Endangered Species

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 4 trong serie 179 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 10 trong SGK cũ bài Edangered Species bao gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án và giải thích chi tiết từng câu hỏi, các câu hỏi được sắp xếp …

106 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 7 Economic Reforms

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 8 trong serie 179 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 7 biên soạn theo bài Economic Reforms với 100 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án và giải thích chi tiết theo chương trình SGK cũ. Ôn luyện kiến thức và …

105 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 9 trong serie 179 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Chuẩn bị cho các bài kiểm tra, ôn thi Đại Học,  tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và giải thích chi tiết, biên soạn theo bài …

104 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 5 Higher Education

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 10 trong serie 179 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Tài liệu dành cho các bạn học sinh ôn luyện chuẩn bị cho các kì thi kiểm tra học kì, ôn thi Đại Học. Tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 5 tổng hợp các câu hỏi trắc …

103 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School Education System

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 11 trong serie 179 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 tổng hợp các các câu hỏi trắc nghiệm bài Shool Education System trong chương trình SGK Tiếng Anh cũ, bài tập bám sát theo unit gồm các chủ đề ngữ âm – …

102 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 Ways of Socializing

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 14 trong serie 179 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Tài liệu dành cho các bạn học sinh lớp 12 ôn luyện để làm tốt các đề kiểm tra, tài liệu tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 bài Ways of Socializing, được biên soạn theo chương trình …

101 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Cutural Diversity

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 13 trong serie 179 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 2 bài Cutural Diversity  được biên soạn theo chương trình SGK cũ với 100 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và giải thích, giúp bạn ôn luyện kiến thức sau mỗi …

100 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 Home Life

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 15 trong serie 179 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Tài liệu dành cho học sinh lớp 12 gồm các bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 Home Life, các câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh đều có đáp án và giải thích chi tiết, các câu hỏi được …