Chuyên mục: Tài Liệu Tiếng Anh THPT

“HACK” não 1500 từ vựng Tiếng Anh – Nguyễn Hiệp

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 19 trong serie 165 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Bổ sung thêm tài liệu giúp các bạn học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Hack não 1500 từ vựng Tiếng Anh – Nguyễn Hiệp” bản PDF. Cuốn sách sẽ giúp bạn học những từ vựng …

Giáo án tham khảo môn Tiếng Anh lớp 10 – Mai Lan Hương

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần trong serie 23 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 10Bổ sung thêm tài liệu Tiếng Anh tham khảo dành cho giáo viên, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Giáo án tham khảo môn Tiếng Anh lớp 10 – Mai Lan Hương“. Tài liệu đầy đủ trọn bộ 16 unit theo chương …

Bản WORD – Bài tập Tiếng Anh lớp 12 – Mai Lan Hương

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 21 trong serie 165 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Bổ sung thêm sách bài tập phục vụ cho việc học Tiếng Anh của các bạn học sinh lớp 12, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Bài tập Tiếng Anh lớp 12 – Mai Lan Hương” bản WORD. Sách cung cấp …