Chuyên mục: Tài Liệu Tiếng Anh THPT

101 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Cutural Diversity

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 13 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 2 bài Cutural Diversity  được biên soạn theo chương trình SGK cũ với 100 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và giải thích, giúp bạn ôn luyện kiến thức sau mỗi …

100 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 Home Life

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 15 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Tài liệu dành cho học sinh lớp 12 gồm các bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 Home Life, các câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh đều có đáp án và giải thích chi tiết, các câu hỏi được …

50 Bài tập 12 thì trong Tiếng Anh có đáp án

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần 21 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Bổ sung thêm cho kho bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh theo chuyen đề, Thích Tiếng Anh chia sẻ “50 Bài tập 12 thì trong Tiếng Anh có đáp án“, giúp bạn ôn luyện lại kiến thức về các thì …

Giáo án tham khảo môn Tiếng Anh lớp 10 – Mai Lan Hương

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài viết thuộc phần trong serie 23 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 10Bổ sung thêm tài liệu Tiếng Anh tham khảo dành cho giáo viên, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Giáo án tham khảo môn Tiếng Anh lớp 10 – Mai Lan Hương“. Tài liệu đầy đủ trọn bộ 16 unit theo chương …