Ôn tập và Kiểm tra Tiếng Anh lớp 11 – Nguyễn Thị Chi

Bài viết thuộc phần 14 trong serie 20 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 11

 

Với mục đích giúp các bạn làm quen với các bài test của chương trình tiếng anh lớp 11 và đạt kết quả tốt trong các bài kiếm tra cũng như các kì thi. Thích Tiếng Anh chia sẻ cuốn “Ôn tập và Kiểm tra Tiếng Anh lớp 11 – Nguyễn Thị Chi” nằm trong bộ sách Tiếng Anh lớp 11. Các bạn tham khảo nhé!

Tham khảo:

Ôn tập và Kiểm tra Tiếng Anh lớp 11 - Nguyễn Thị Chi

Giới thiệu:

Sách dùng cho học sinh lớp 11 với mọi trình độ trung bình, khá và giỏi.

Sách gồm có:

12 bài kiểm tra 45 phút cho trình độ đại trà để củng cố lại kiến thức sau mỗi hai đơn vị bài học trong sách giáo khoa và kèm theo 4 bài kiểm tra 90 phút. Một số bài đánh dấu dành cho học sinh khá giỏi.

Giữa học kì I và giữa học kì II có 2 bài kiểm tra 60 phút cho trình độ đại trà, và 2 bài kiểm tra 90 cho trình độ khá giỏi.

Hết học kì I và Học kì II có 3 bài kiểm tra 60 phút và 3 bài kiểm tra nâng cao 90 phút.

Mỗi bài kiểm tra đều có đáp án và biểu điểm để các em có thể tự đánh giá trình độ của mình, đồng thời các bậc phụ huynh có thể kiểm tra cho con em của mình.

TẢI VỀ

Với cuốn “Ôn tập và Kiểm tra Tiếng Anh lớp 11 – Nguyễn Thị Chi” mà Thích Tiếng Anh chia sẻ, các làm bài tập chăm chỉ để nắm vững kiến thức chuẩn bị cho các bài kiểm tra và các kì thi nhé!

Ôn tập và Kiểm tra Tiếng Anh lớp 11 – Nguyễn Thị Chi
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: English Workbook lớp 11 – Nguyễn Bảo Trang Bài tiếp theo: Thiết kế bài giảng Tiếng Anh lớp 11 – Trần Thị Ái Thanh