Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh quyển 6 – Nguyễn Thị Chi

Bài viết thuộc phần 4 trong serie 4 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 6

 

Tiếp tục bộ sách dành cho học sinh lớp 6, Thích Tiếng Anh chia sẻ cuốn “Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh quyển 6 – Nguyễn Thị Chi“.

Tham khảo:

 

Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh quyển 6 - Nguyễn Thị Chi

 

 

Trên đây là “Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh quyển 6 – Nguyễn Thị Chi“, các bạn có thể tìm thêm sách Tiếng Anh lớp 6 khác trên website thichtienganh.com nhé!

 

 

Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh quyển 6 – Nguyễn Thị Chi
1.3 (3) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 chương trình cũ Bài tiếp theo: