Thành ngữ Tiếng Anh với “PIG” và ý nghĩa

Cùng Thích Tiếng Anh học về các thành ngữ (idioms) Tiếng Anh với từ “PIG” – con lợn có kèm theo giải thích ý nghĩa và ví dụ minh họa kèm theo

 

1. Make a pig of oneself

Make a pig of oneself có nghĩa là ăn như lợn (ăn nhiều)

Ví dụ:

 • She made a pig of herself at the party.
 • Cô ta ăn như lợn ở bữa tiệc đó

2. Pig out

Pig out có nghĩa là ăn quá nhiều

Cấu trúc: Pig out + on sth

Ví dụ:

 • They pigged out on all the food at the party.
 • Bọn họ ăn hết sạch thức ăn ở bữa tiệc đó

3. Pigs might fly

Pigs might fly – thành ngữ này được dùng khi việc gì đó không có khả năng xảy ra

Ví dụ:

 • If I finish the 100-page report by tomorrow, I think pigs might fly. I haven’t even started yet.
 • Tôi không thể hoàn thành bài báo cáo 100 trang  vào ngày mai đâu, tôi thậm chí còn chưa bắt đầu viết nó kìa

4. A pigsty

– pigsty: chuồng lợn

Nếu ai đó nói “your room is a pigsty”  ý của họ là phòng bạn rất bừa bộn và bẩn thỉu

Ví dụ:

 • Your apartment is a pigsty! Are you going to clean it soon? It’s disgusting.
 • Căn hộ của mày như cái chuồng lợn ý! Mày không định dọn dẹp nó à ? Tởm quá đi!

5. A pig in a poke

Thành ngữ này được sử dụng khi ai đó mua 1 vật phẩm nào đó mà không xem xét kĩ lưỡng về nó

 • Mua trâu xét bóng

6. Home on the pig’s back

Home on the pig’s back được sử dụng khi điều gì đó dễ dàng thành công

7. Sweating like a pig

Sweating like a pig có nghĩa là đổ mồ hôi rất nhiều

Ví dụ:

 • It’s so hot today. I’m sweating like a pig!
 • Trời hôm nay nóng quá nhể. Tau vã hết cả mồ hôi rồi này!

 

Tham khảo:

Thành ngữ Tiếng Anh với “PIG” và ý nghĩa
4.2 (6) votes