The Official Cambridge Guide To IELTS Student’s Book With Answers (PDF – Audio)

Tiếp tục giới thiệu tài liệu IELTS, Thích Tiếng Anh chia sẻ “The Official Cambridge Guide To IELTS Student’s Book With Answers” có đầy đủ file PDF bản đẹp và file nghe Audio. Sách luyện 4 kĩ năng Nghe (listening) – Nói (Speaking) – Đọc (Reading) – Viết (Wirting). Sách ôn thi tổng quan nhất về IELTS của chính Cambridge xuất bản, làm tài liệu giảng dạy hay ôn luyện rất hay.

Tài liệu IELTS khác

Giới thiệu sách

The Official Cambridge Guide To IELTS là sách IELTS học đẩy đủ 4 kĩ năng nghe – nói – đọc – viết, sau mỗi phần kiến thức có các bài tập giúp bạn ôn luyện, củng cố lại kiến thức vừa học.

the-official-cambridge-guide-to-ielts-students-book-with-answers-pdf-audio

The Official Cambridge Guide To IELTS Student’s Book With Answers

Sách phù hợp dành cho các bạn đã có một lượng kiến thức Tiếng Anh nhất định, sách The Official Cambridge Guide To IELTS đề cập tới tất cả các phần của bài thi IELTS, người học chỉ cần một cuốn này là đủ để nắm rõ cơ bản về bài thi IELTS, cách viết dễ đọc dễ hiểu giúp người đọc tiếp cận dễ dàng hơn.

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh chia sẻ “The Official Cambridge Guide To IELTS Student’s Book With Answers (PDF – Audio)

The Official Cambridge Guide To IELTS Student’s Book With Answers (PDF – Audio)
3.8 (4) votes