Thiết kế bài giảng Tiếng Anh lớp 11 – Trần Thị Ái Thanh

Bài viết thuộc phần 15 trong serie 17 bài viết về Sách Tiếng Anh lớp 11

 

Thích Tiếng Anh giới thiệu cuốn “Thiết kế bài giảng Tiếng Anh lớp 11 – Trần Thị Ái Thanh” trong bộ sách Tiếng Anh lớp 11. Tài liệu tham khảo dành cho các thầy cô, các bạn cũng có thể tải về đọc thêm nhé!

Tham khảo:

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh lớp 11 - Trần Thị Ái Thanh

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh đã chia sẻ cuốn “Thiết kế bài giảng Tiếng Anh lớp 11 – Trần Thị Ái Thanh“. Các thấy cô và các bạn tải về làm tài liệu tham khảo.

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Hướng dẫn học và làm bài Tiếng Anh lớp 11 – Nguyễn Phú Thọ Bài tiếp theo: English Workbook lớp 11 – Nguyễn Bảo Trang