Thiết kế bài giảng Tiếng Anh lớp 11 – Trần Thị Ái Thanh

 

Thích Tiếng Anh giới thiệu cuốn “Thiết kế bài giảng Tiếng Anh lớp 11 – Trần Thị Ái Thanh” trong bộ sách Tiếng Anh lớp 11. Tài liệu tham khảo dành cho các thầy cô, các bạn cũng có thể tải về đọc thêm nhé!

Tham khảo:

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh lớp 11 - Trần Thị Ái Thanh

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh đã chia sẻ cuốn “Thiết kế bài giảng Tiếng Anh lớp 11 – Trần Thị Ái Thanh“. Các thấy cô và các bạn tải về làm tài liệu tham khảo.

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh lớp 11 – Trần Thị Ái Thanh
Đánh giá chất lượng bài viết !