Thiết kế bài giảng Tiếng Anh lớp 11 – Trần Thị Ái Thanh

Bài viết thuộc phần 15 trong serie 20 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 11

 

Thích Tiếng Anh giới thiệu cuốn “Thiết kế bài giảng Tiếng Anh lớp 11 – Trần Thị Ái Thanh” trong bộ sách Tiếng Anh lớp 11. Tài liệu tham khảo dành cho các thầy cô, các bạn cũng có thể tải về đọc thêm nhé!

Tham khảo:

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh lớp 11 - Trần Thị Ái Thanh

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh đã chia sẻ cuốn “Thiết kế bài giảng Tiếng Anh lớp 11 – Trần Thị Ái Thanh“. Các thấy cô và các bạn tải về làm tài liệu tham khảo.

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh lớp 11 – Trần Thị Ái Thanh
1 (1) vote

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Ôn tập và Kiểm tra Tiếng Anh lớp 11 – Nguyễn Thị Chi Bài tiếp theo: Tài liệu Chuyên Tiếng Anh lớp 11 – Hoàng Thị Xuân Hoa