Tổng hợp 100 Topics cho IELTS Speaking – IELTS Ngoc Bach

Tài liệu Tiếng Anh tổng hợp các topic cho phần speaking trong bài thi IELTS, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Tổng hợp 100 Topics cho IELTS Speaking – IELTS Ngoc Bach“. Tài liệu tổng hợp các topic quan trọng cần học. các bài mẫu band 8.0 cho 100 topic khác nhau của phần thi IELTS SPEAKING, bao phủ gần như tất cả các ngữ cảnh mọi người có thể gặp trong bài thi IELTS SPEAKING. Tất cả các bài mẫu đều kèm phần giải thích và ví dụ chi tiết cho các từ vựng tốt trong script.

Xem thêm:

TẢI VỀ

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Tổng hợp 100 Topics cho IELTS Speaking – IELTS Ngoc Bach

 

Tổng hợp 100 Topics cho IELTS Speaking – IELTS Ngoc Bach
Đánh giá chất lượng bài viết !