Tổng hợp 8 bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11

Bài viết thuộc phần 12 trong serie 20 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 11

 

Thích Tiếng Anh đã “Tổng hợp 8 bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11” trong bộ sách Tiếng Anh lớp 11. Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 đạt kết quả tốt hơn.

Tham khảo:

Tổng hợp 8 bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11

Bộ tài liệu gồm:

  • Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30-4 Lần Thứ 18 – 2012 Tiếng Anh Lớp 11
  • Tổng Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Lần 13-2007 Tiếng Anh 11
  • Tổng Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Lần 14-2008 Tiếng Anh 11
  • Tổng Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Lần 15-2009 Tiếng Anh 11
  • Tổng Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Lần 16-2010 Tiếng Anh 11
  • Tổng Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Lần 17-2011 Tiếng Anh 11
  • Tuyển Tập 20 Năm Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Tiếng Anh 11
  • Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Lần Thứ 18-2012 Tiếng Anh Lớp 11

TẢI VỀ

Hi vọng với Tổng hợp 8 bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11Thích Tiếng Anh chia sẻ, các bạn sẽ có thêm tài liệu ôn thi Olympic Tiếng Anh thật tốt nhé!

Tổng hợp 8 bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11
2.3 (4) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 800 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 – Thân Trọng Liên Tân Bài tiếp theo: English Workbook lớp 11 – Nguyễn Bảo Trang