Tổng hợp các câu hỏi tìm lỗi sai trong đề thi Tiếng Anh Đại Học các năm

Bài viết thuộc phần 94 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Dạng bài tìm lỗi sai câu nằm trong bài thi Tiếng Anh Đại Học (THPT Quốc Gia) yêu cầu bạn cần nắm vững nhiều kiến thức về ngữ pháp – từ vựng, tài liệu cung cấp các bài tập tìm lỗi sai chọn lọc từ đề thi ôn thi Đại Học các năm 2006 – 2009, các câu hỏi trắc nghiệm đều có đáp án để bạn tham khảo, đối chiếu với kết quả bài làm của mình.

Tài liệu cùng chuyên đề

Trích đoạn tài liệu

[ĐH_D_2006]

Question 1: If you need to keep fit, then why not take on a sport such as badminton or tennis?
A                         B      C      D

Question 2: When her dog died, she cried very hardly for half an hour.
A             B             C                 D

Question 3: Modern transportation can speed a doctor to the side of a sick person, even if the patient lives on an isolating farm.
A                            B            C                                               D

Question 4: Tom’s very good at science when his brother is absolutely hopeless.
A           B                   C        D

Question 5: Daisy has such many things to do that she has no time to go out.
A                         B                 C                 D

[ĐH_D_2008]

Question 1: Helen likes to listen to music, to go to the cinema, to chat on the phone and going shopping.
A                          B                              C                              D

Question 2: Both Mr. and Mrs. Smith are explaining the children the rules of the game.
A                 B             C                                          D

Question 3: You can enjoy a sport without joining in a club or belonging to a team.
A                   B               C                              D

Question 4: Unlike many writings of her time, she was not preoccupied with morality.
A           B                                   C                 D

Question 5: A child of noble birth, his name was famous among the children in that school.
A                       B                             C                            D

[ĐH_D_2009]

Question 1: Found in the 12th century, Oxford University ranks among the world’s oldest universities.
A                                                               B       C                                       D

Question 2: Bill was about average in performance in comparison with other students in his class.
A                                B                                C                  D

Question 3: Even though the extremely bad weather in the mountains, the climbers decided not to cancel theirclimb.
A                     B                                                                                            C                   D

Question 4: The media have produced live covering of Michael Jackson’s fans around the world mourning for him.
A                            B                                                    C                           D

Question 5: Although smokers are aware that smoking is harmful to their health, they can’t get rid it.
A                          B                                          C                                         D

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
Tổng hợp các câu hỏi tìm lỗi sai trong đề thi Tiếng Anh Đại Học các năm
2 (1) vote

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Tài liệu ôn thi học kì 1 lớp 12 Tiếng Anh – Cô Mai Phương Bài tiếp theo: Tổng ôn tập kiến thức Tiếng Anh THPT tuyển sinh ĐH – Nguyễn Thị Hồng Nhung