Tổng hợp các động từ đi với giới từ thông dụng

Tổng hợp các động từ đi với giới từ thông dụng

Bài viết này sẽ tổng hợp tất cả các động từ đi với giới từ thông dụng trọng tiếng anh, đây là một  phần ngữ không khó những khá nhiều kiến thức bắt buộc phải nhớ. Mọi người cùng học nhé 

Xem thêm:

[table id=5 /]

Tổng hợp các động từ đi với giới từ thông dụng
4.1 (13) votes