50 thành ngữ Tiếng Anh hay và thông dụng

Thành ngữ Tiếng Anh (Idiom): là các từ, cụm từ được sử dụng phổ biến mà ý nghĩa của nó không đơn thuần là nghĩa đen của các từ ghép lại mà thường hiểu theo nghĩa bóng. Trong Tiếng Việt ta cũng có rất nhiều thành ngữ như thế này.

Ví dụ: mặt hoa da phấn

Tương tự như vậy trong Tiếng Anh các bạn có thể thấy những cụm từ như: over the moon (không phải là qua mặt trăng mà thành ngữ này để chỉ tâm trạng đang rất hạnh phúc, tiếng Việt mình có thể là “đang lâng lâng trên mây”.)

thành ngữ tiếng anh được hiểu theo nghĩa bóng nên khi dịch các thành ngữ phần lớn ta không thể dịch tương đương từng từ mà phải hiểu được ý nghĩa của thành ngữ đó và tìm những cách diễn đạt phù hợp.

Xem thêm: 100 IDIOMS quan trọng thường gặp trong các đề thi tiếng anh đại học


One good turn deserves another (Ăn miếng trả miếng)

Who breaks, pays (Bắn súng không nên thì phải đền đạn)

Two securities are better than one (Cẩn tắc vô ưu)

Slow and sure (Chậm mà chắc)

Threats do not always lead to blows (Chó sủa là chó không cắn)

If the cab fits then wear it (Có tật giật mình)

Money makes the mare go (Có tiền mua tiên cũng được)

Where’s there’s life, there’s hope (Còn nước còn tát)

A lie has no legs (Giấu đầu lòi đuôi)

We have gone too far to draw back (Đâm lao thì phải theo lao)

In for a penny, in for a pound (Được voi đòi tiên)

Tell me the company you keep, and I will tell you what you see (Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng)

It never rains but it pours (Họa vô đơn chí)

If you eat the fruit, you have to think about the one who grows the tree (Ăn quả nhớ kẻ trồng cây)

We reap what we sow (Gieo gió gặt bão)

THere’s no smoke without fire (Không có lửa sao có khói)

Who makes excuses, himself excuses (Lạy ông tôi ở bụi này)

One scabby sheep is enough to spoil the whole flock (Con sâu làm rầu nồi canh)

To kill two birds with one stone (Nhất cữ lưỡng tiện)

To let the wolf into the fold (Nuôi ong tay áo)

Constant dropping wears stone (Nước chảy đá mòn)

A miss is as good as a mile (Sai một ly đi một dặm)

A flow will have an ebb (Sông có khúc người có lúc)

Grasp all, lose all (Tham thì thâm)

Time lost is never found (Thời giờ đã mất thì không tìm lại được)

Bitter pills may have blessed effects (Thuốc đắng dã tật)

Beginning is the difficulty (Vạn sự khởi đầu nan)

Traveling forms a young man (Đi một ngày đàng, học một sàng khôn)

No guide, no realization (Không thầy đố mày làm nên)

More Better late than never (muộn còn hơn ko)

Half a loaf is better than no bread (méo mó có hơn ko)

Health is better than wealth (Sức khỏe quý hơn vàng)

Birds of a feather flock together (Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu)

To run with the hare and hold with the hounds (Bắt cá hai tay)

Many a little makes a mickle (Kiến tha lâu cũng đấy tổ)

Where there is a will, there is a way (Có chí thì nên)

Actions speak louder than words = Nói ít làm nhiều;

Beauty is only skin-deep = Tốt gỗ hơn tốt nước sơn;

Caution is the parent of safety = Cẩn tắc vô áy náy;

Do not judge a man by his looks = Không nên trông mặt mà bắt hình dong;

The early bird catches the worm = Trâu chậm uống nước đục;

The empty vessel makes the greatest sound = Thùng rỗng kêu to.

A year care, a minute ruin : khôn ba năm, dại một giờ

Drunkenness reveals what soberness conceals : rượu vào lời ra, tửu nhập ngôn xuất

Fool’s haste is no speed : nhanh nhoảng đoảng, thật thà hư

God will not buy everething : giàu sang không mang lại hạnh phúc

Grasp all, lose all : tham thì thâm

Handsome is as handsome does : cái nết đánh chết cái đẹp

Like father like son : cha nào con nấy

Love me love my dog : yêu ai yêu cả đuờng đi, ghét ai ghét cả tông họ hàng

No wisdom like silence : không có sự thông minh nào bằng im lặng

Nothing venture, nothing win : đuợc ăn cả, ngã về không

Out of sight , out of mind : xa mặt cách lòng

So many men, so many minds : mỗi nguời một ý

Where there is a will, there is a way : có chí thì nên

Who keeps company with the wolf will learn to howl : gần mực thì đen gần đèn thì sáng

You never know your luck: dịp may không đến hai lần

 

50 thành ngữ Tiếng Anh hay và thông dụng
5 (1) vote