Tổng hợp tài liệu bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh theo chuyên đề có đáp án

Bài viết thuộc phần 98 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Bài viết này, Thích Tiếng Anh tổng hợp lại toàn bộ tài liệu bài tập Tiếng Anh có đáp án được phân theo các chuyên đề gồm các chủ đề từ vựngngữ pháp, ngữ âm – trọng âm, đồng nghĩa – trái nghĩa, đọc hiểu,… Tất cả câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án. Các bạn học sinh lớp 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 đều có thể tham khảo bộ tài liệu này để chọn ra tài liệu phù hợp học Tiếng Anh hiệu, ôn luyện kiến thức làm các dạng câu hỏi trắc nghiệm hiệu quả hơn.

ngan-hang-bai-tap-tieng-anh-theo-chuyen-de

Ngân hàng bài tập Tiếng Anh theo chuyên đề

Serie bài tập chọn lọc từ các đề thi

Các chuyên đề quan trọng – Nguyễn Linh

Bài tập Tiếng Anh theo chuyên đề

Từ vựng – ngữ pháp

Ngữ âm – trọng âm

Xem thêm: Cách làm bài ngữ âm – trọng âm trong Tiếng Anh1 hiệu quả

Đồng nghĩa – trái nghĩa

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài tìm từ đồng nghĩa – trái nghĩa 

 Điền từ vào đoạn văn

 Đọc hiểu đoạn văn

Xem thêm: Cách làm bài đọc hiểu trong Tiếng Anh hiệu quả

Tìm lỗi sai

Chức năng giao tiếp

 Viết lại câu 

Đảo ngữ

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Câu hỏi đuôi

Cấu trúc câu

Câu giả định

Câu điều kiện – câu ước

Thì

Câu tường thuật

Mệnh đề quan hệ

Cụm động từ – thành ngữ

Danh từ

Tính từ

Trạng từ

Câu bị động

Các chuyên đề khác

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Tổng hợp tài liệu bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh theo chuyên đề có đáp án” và sẽ liên tục cập nhật các tài liệu mới nhất trên bài viết này nên các bạn nhớ theo dõi hoặc bookmark lại bài viết này để tiện theo dõi nhé!

Tổng hợp tài liệu bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh theo chuyên đề có đáp án
4.4 (43) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 54 trọng điểm giúp bạn làm bài thi môn Tiếng Anh hiệu quả – Nguyễn Hà Phương Bài tiếp theo: 140 Bài tập câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án chuyên đề tìm lỗi sai có đáp án