Top 10 Great Grammar for Great Writing – Keith S. Folse

Bài viết thuộc phần 5 trong serie 21 bài viết về Tài liệu IELTS Writing

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Top 10 Great Grammar for Great Writing”. Cuốn sách bao gồm hướng dẫn chi tiết ngữ pháp giúp người học hiểu một cách thấu đáo cách sử dụng cấu trúc câu phù hợp khi viết; các bài tập có hướng dẫn chỉ ra các lỗi ngữ pháp cơ bản mà người thi viết thường gặp, phương pháp để định vị lỗi sai và sau đó sửa lại cho đúng, đặc biệt chú trọng đến các bài tập sửa lỗi tạo tư duy tốt cho người học có ý thức vạch và sửa lỗi, hoàn thiện khả năng viết hơn. “Top 10 Great Grammar for Great Writing” là tài liệu học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản kèm theo bài tập. Tài liệu học tiếng Anh này sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức ngữ pháp để phát triển hơn kỹ năng viết bài tiếng Anh thành thạo. Sách tổng hợp 20 vấn đề ngữ pháp tiếng Anh mà người viết cần và phải biết để viết tiếng Anh thật tốt.

Tài liệu cùng chủ đề

 

Trong mỗi bài học, các tác giả chú trọng làm nổi bật sự khác nhau giữa ngôn ngữ mà học viên dùng thường ngày với tiếng Anh chuẩn, từ đó rèn luyện cho họ khả năng phát hiện và sửa các lỗi ngữ pháp thông thường trong bài viết của mình.

top-10-great-grammar-for-great-writing-keith-s-folse-pdf

Top 10 Great Grammar for Great Writing – Keith S. Folse

20 vấn đề ngữ pháp được đề cập trong cuốn sách:

 1. Nouns;
 2. Articles: a, an, the;
 3. Pronouns and Possessive Adjectives;
 4. Verb Tense;
 5. Problems with Verb Tenses
 6. Subject – Verb Agreement;
 7. Prepositions;
 8. Word Forms;
 9. Modals: Present, Past, Future;
 10. Gerunds and Infinitives;
 11. Passive Voice and Participal Adjectives;
 12. Conditionals;
 13. Word Order and Word Combination;
 14. Adjectives Clauses and Reductions;
 15. Adverb Clauses and Reductions;
 16. Noun Clauses;
 17. Better Sentence: Variety, Fragments;
 18. Run-ons and Comma Splices;
 19. Confusing Words and Structures và bài tổng hợp.
 20. Parallel Structures

 

 

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Top 10 Great Grammar for Great Writing”.

Top 10 Great Grammar for Great Writing – Keith S. Folse
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Writing to Communicate 2: Paragraphs and Essays (3rd Edition) – Cynthia A. Boardman Bài tiếp theo: The Best Preparation For IELTS Writing – Young Kim